Om

Ingen info ännu.

Presentation

Ilskan.

     Det finns ett trettiotal synonymer till ordet ilska, det motsatta ordet är glädje och lycka. Ilskan är en av våra primära känslor och således oundviklig. Hanteras denna väl är det en positiv känsla som tex när en stads öde är avhängigt av ett trafikförslag. Det är en kraft som kan förändra människors och samhällens utveckling. Ilskan varierar i styrka och vi kan förlora kontrollen över denna kraft och gripas av raseri. Men oftast tar den sig uttryck i form av ironi, sarkasmer och spydigheter, pågår den länge leder den till bitterhet, hämndkänslor eller hat. Vänds den inåt kan den medföra självförakt och självdestruktivitet.

      


     Upplever vi ett yttre hot, en frustration som att ingen lyssnar, så infinner sig ilskan. När ingen begriper, eller om man helt enkelt vägrar att begripa så infinner sig ilskan. Den kan infinna sig på ett medvetet eller omedvetet plan. Evolutionen har skänkt oss ett system som hjälper oss att hantera denna känsla, men människan har kvar den primitiva känslan när vi utsätts för fara. Vår kropp ökar produktionen av testosteron och adrenalin, blodtrycket stiger och hjärtat slår snabbare. Blod till musklerna prioriteras och blodtillförseln till matsmältningen minskar. Ilskan kan undertryckas eller ges ett uttryck. Beskriver vi ilskan måste detta göras på ett respektfullt sätt, men människorna har "frustrationströsklar" som ligger på olika nivåer.

     Orsaken till ilska kan vara genetisk, fysiologisk eller kulturell. Sanningen gör dig fri, men sen blir du förbannad. Ignorerar du ilskan kan andra strategier uppstå som tex baktaleri. I många fall infinner sig resignation och hopplöshet, det är ingen idé att göra något, allt är bestämt på högsta ort. 

     Ilskan har varit avgörande för vår överlevnad som art. Ilskan har varit nödvändig för att skapa ett rättvist och demokratiskt samhälle. När gränserna överskrids och respektlösheten tilltar som tex i rikets andra stad Göteborg är det i högsta grad motiverat att känna ilska som blivit en källa till motivation.


     Klockan är 13,20 oc det är -3,2gr. Solen lyser.

    Ha en bra dag.

    Pelle

Göteborg - way out west.

     Staden på Sveriges framsida som fortfarande är landets främsta handelsstad. Den mest vinstbringande och vars omsättning är större än Stockholms. Göteborg tillkom för att man ville ha en handelsstad vilket lyckades över förväntan. Den industriella revolutionen inträffade senare i Sverige än för övriga delar av Europa. Varvsnäringen med Eriksberg, Götaverken och Lind -holmen skulle bli världsledande, som inte ens Ostindiska Kompaniet kunde leva upp till


     Göteborg tillkom för att man ville ha en handelsstad mot väster, vilket man lyckades med, över förväntan. Den industriella revolutionen inträffade senare i Sverige än för övriga delar av Europa. Den starka varvsnäringen med Eriksberg, Götaverken och Lind holmen skulle bli världsledande. 

     Göteborg, den marina staden med kontakt med Kattegatt, Nordsjön och Atlanten vars möjligheter man skall värna om och utveckla. Staden skall bli en miljonstad och dess identitet får inte försvinna i detta planarbete. Säljer vi ut stadens själ har vi inget att marknadsföra.

      


     Rikets andra stad är en marin stad med allt vad detta innebär beträffande dess image. Det är detta som skall lyftas fram i planeringen. En stimulerande uppgift för byggnadsnämnden med sitt stadsbyggnadskontor. Invånarna skall inte lämna staden och flytta till förortskommunerna, de skall erbjudas bostäder centralt.

 

            Göteborg, en del av Bohuslän med sin rikedom av skaldjur.


     Klockan är 1100 och det är -6,9gr

     Ha en bra dag!

     Pelle     

Korstågen och dess konsekvenser.

     Korstågen var militära företag som de västeuropeiska länderna sände till Mellanösterns arabländer. Avsikten var att befria Jerusalem och de platser som omnämndes i Bibeln . Det var påven Urban II som på kyrkomötet i Clement lät organisera ett väpnat pilgrimståg mot den muslimska världen, avsikten var att försvara kristendomen mot den militanta islamismen. Man skulle döda i Guds namn. En tvåhundraårig era inleddes med massmord och hat.       Förhållandet mellan islam och kristendomen försämrades under 1940 -50 talen och under 70-talet ökade fientligheterna, många kyrkor sattes i brand och präster arresterades. Det råder fortfarande en konflikt mellan fundamentalistiska muslimer och kristna, vad händer i mötet  mellan islam oh kristendomen?     Det muslimska brödraskapet bygger sin ideologi på två grunder, islam och införandet av sharia-lagstiftningen. Kristna och muslimer har levt sida vid sida i ett och ett halvt årtusende. Den västerländska har varit överlägsen ekonomiskt, vetenskapligt och militärt., medan den islamisk-arabiska har stagnerat. Detta har inneburit en anpassning till den västerländska modellen. Det är här vi finner de spänningar som råder mellan korsfararländerna och arabvärlden.

    Korstågen medförde att fientligheten ökade mellan muslimer och kristna.. Påven talade om ett heligt krig, men de som gav sig iväg var intresserade av makt och rikedomar. Två alternativ fanns för att göra karriär, antingen inom kyrkan eller att bli krigare, korsriddare. Muslimer lever i uppfattningen att korstågen var att med våld omvända muslimer till den kristna tron. Al-Qaida som ansvarade för terrordådet den 11 september 2001 kallar oss i västvärlden för korsfarare.

     De nordiska länderna kan inte visa upp några korsfarare. Sverige kan med gott samvete "göra affärer" med mellanösterns arabstater. Vi har mycket att vinna på att inte ha deltagit i dessa korståg, så starta en handelspolitisk "drive". Vår handelsminister har säkerligen insett denna möjlighet för svenska företag.

      

                                            Det svenska stålet biter bäst.


     Klockan är 1130 och det är -6,2gr.

     Ha en bra dag!

     Pelle

Sverige och realpolitiken

     Denna politik innebär ett pragmatiskt synsätt, där realistiska resultat är viktigare än moraliska eller ideologiska principer, det är således en resultatinriktad politik. Moral är en kvalitativ egenskap som innebär att man följer de etiska parametrarna vad som anses är rätt och fel, eller den väg som plikten anger.

     I modern tid återfinner vi Barack  Obama och Kissinger som är de personer som mest använt realpolitiken för att nå sina mål, det är en resultatstyrd politik som iland kan konvertera till att bli opportunistisk om det krävs. Denna realism förespråkar det rationella före det emotionella. Enkelt uttryckt realism vs idealism. Läser vi vår historia så framträder Otto von Bissmark som den person som spelat en stor roll i vår världshistoria.  

     


     Realpolitik är en del av den liberala traditionen. Där den effektivaste staten balanserar samhällets krafter. Idéernas kraft eror inte på hur sanna de är, utan hur starkt folk tror på dem. Motivet bakom realpolitik är att hålla liv i liberalismen. USA:s stjärnbanér har i dag revor som beror på spänningar mellan konservativa och liberaler. Den svenska utrikespolitiken, med rötter i det kalla kriget har försåtliga konsekvenser. Det råder stora begreppsförvirringar i landets utrikespolitik.

     Klockan är 1t80 och det är -4,0gr.

    God kväll

    Pelle


     

Att riva eller bevara.

     Denna klassiska fråga har under all tid förföljt en stadsplanerare:-en vacker byggnad med stiliga proportioner bär sig inte, pengarna räcker inte. hyrorna är för låga. Fastighetskontoret som har ansvaret för ekonomin fattar beslut om rivning och ärendet skickas över till byggnadsnämnden som ansvarar för stadsbild och arkitektur. Byggnadsnämnden i sin tur lägger ansvaret på handläggaren för att ansvara för detaljerna och att problemet löses. 

       


     Alla chefer är för dåligt insatta i ärendets detaljer för att kunna yttra sig. "Att huset ligger fel i detaljplanen" som orsak till rivning är något som måste fokuseras. Detta skulle innebära att riktlinjer redan fastslagits i någon preliminär planskiss som politikerna tagit del av. Här ligger felet. Det är den ansvarige handläggaren som skall pröva ett bevarande genom strategin: "Ta igen på gungorna vad du förlorar på karusellerna", planområdet måste betraktas som en helhet.

     Det är ett välkänt fenomen att genom att undvika att ta i ärendet så förfaller fastigheten i fråga, rivning blir därför med tiden det ända realistiska alternativet och  politikerna slipper ta sitt ansvar i en känslig debatt. Svaret blir: "tyvärr, vi har gjort allt vad vi har kunnat". Det är nu pressen kommer in på scenen och hittar inkonsekvenser i den politiska argumenteringen. "Ni har lovat en levande blandstad så vad är detta?, rivningsdöden får inte accepteras! En ocean av händelser har föregått detta uttalande.

    


     Är då alla kulturhistoriskt värdefulla hus möjliga att bevara. Svaret måste bli ett ja, men är det realistiskt att välja denna väg? Här blir svaret ett nej. Det är här göteborgarna måste komma in i debatten innan ett definitivt beslut fattas. Men på ledarsida talar man om "rivningsdöd". Vad vill vi lägga våra skattepengar på för att få en "levande blandstad"? Vissa hus är faktiskt mer betydelsefulla än andra. Här har pressen (GP)  möjlighet att strukturera upp debatten och tydliggöra för invånarna vad problemet ligger, men man gör det lätt för sig genom att tala om "rivningsdöd" Detta kräver arbete och intresse från journalisternas sida för att klargöra begreppen, men på GP:s första sida kan vi läsa-"Riktig journalistik gör skillnad".


     Klockan är 1330 och det regnar inte

     Trevlig lördag.

     Pelle

Äldre inlägg

Nyare inlägg