Om

Ingen info ännu.

Presentation

Lögn, förbannad lögn och statistik.

    Ovanstående rubrik är välkänd. Den syftat på att man kan vrida och vända på uppgifter så att man får fram den sanning som är önskvärd. IPCC är här experter på detta område med sina kurvor och tabeller beträffande klimatutvecklingen. Man blåser upp klimat- hotet och tonar ner det som inte är i linje med målet.

                                


    Vi vet att under jordens långa historia har det sannolikt funnits perioder som varit lika varma eller varmare än under senare delen av 1900-talet. Men uppvärmningen under den senaste perioden har gått mycket fort. Man kan notera en moderat temperaturökning samtidigt som koldioxidhalten i atmosfären har ökat. Enligt hypotesen från IPCC måste detta bero på människans förbränning av fossibla bränslen. Man utesluter solinstrålning, vulkanutbrott, aerosoler och en förändring av jordens bana runt solen. Människans leverne är den enda parameter man känner till som kan ändra balansen. För IPCC är bilden glasklar och kan inte ifrågasättas. De som gör invändningar mot detta stämplas som klimatförnekare.

     

           

    Den politiska konsekvensen av detta leder till att resurser tas bort från de verkliga miljöproblemen som gifttunnor i havet, borrandet av brunnar i Afrika mm. Det är perioden 1910-1940 som har den snabbaste uppvärmningen, dvs innan utsläpp av koldioxid tagit fart. Kan en extra CO2 molekyl per 10 000 molekyler orsaka uppvärmning från 1970 till 2005?  De flesta politiker, journalister och gröna organisationer måste betraktas som fakta-resistenta när man ifrågasätter den "sanna" verkligheten.

    Några ledande forskare sammanställer data på ett sätt som framhåller att deras tes måste vara den enda godtagbara som måste få ekonomiskt stöd. Det är dessa organisationer som erhåller anslag för att sprida klimathotet som skapar problemen. De överdriver och levererar halvsanningar. När dessa komiker, sångare och andra celebriteter uttrycker sig om klimathotet är det åsikter och inte vetenskap. De som inte ställer upp på detta tillhör gruppen fakta-resistenta.

  

              

                                         "Du är väl klimatsmart"  

    Havsnivån har stigit med ca 2mm/år sedan mitten på 1800-talet utan någon tendens till att öka. Antalet orkaner har inte ökat sedan början på 1900-talet. År 2018 var det 0,98 grader varmare än medelvärdet för 1850-1900.

                

      Denna kurva är orsak till ångest. Man tror att den skall fortsätta i all oändlighet, men den har redan visat en tendens till att vända neråt, som den alltid har gjort under miljoner år. Det är solen som bestämmer.

        

                                         Klockan är 10,00 och det är +14,6gr.

     God morgon

     Pelle             

Desinformationen

    Ett problem med nyheter som är falska är att de underminerar vår tro på korrekta nyheter. Denna effekt tillhör inte bara den auktoritära staten utan även den stat som styrts under lång tid av ett och samma politiska parti. Det gäller att underminera vår rationalitet genom manipulation, vi skall  tappa fattningen och ge upp vår förmåga att tänka själva. Det gäller ett politiskt syfte som innebär att vi endast skall tro på den politiska ledningen. Oavsett om budskapet är sant eller välgrundat skall vi acceptera budskapet, Västlänken är sanningen. Kartellen är medvetna om att en diskussion skulle avslöja lögnen och en debatt skulle resultera i flera lögner, därför tiger man.                              


    Effekten av ett konstant ljugande är inte att det falska tas för sant och det sanna fördöms som en lögn, utan att vi skall förlora förmågan att orientera oss. Tiden går och vi tappar tron på oss själva och vår förmåga att vara rationella. Det gäller för kartellen att få oss att tvivla på förnuftet och den objektiva sanningen så kartellens ledning uttrycker sin makt genom att omdefiniera verkligheten, detta är en välkänd strategi och går under benämningen "prefascism", steget mot diktatur. Kartellen är totalt avsaknad av känslan för demokrati, förklaringen är att den är ett hot mot dess mål.

    Försvaret mot detta övergrepp är en fast tro på evidens och objektiv sanning. Förnekar vi detta har motparten vunnit denna kamp. Den politiska ledningen fruktar sanningen eftersom den utgör en kraft som de inte kan monopolisera. Lögnen och desinformationen blir en sammansvetsande funktion som tillhör stamtänkandet och som används som ett vapen, i detta fall mot 70 procent av stadens invånare. De som tillhör kartellen blir inte ens upprörda över att man ljuger. Denna lögn som frodas och stärks i en polariserad miljö, "nu gäller det att hålla ihop" blir svaret. Övertygelsen om Västlänkens "välgörande egenskaper" kommer att kräva ett nätverk av lögner, och frågan som inställer sig är- när kommer bubblan att spricka?

    Det är inget nytt att politiker förvränger och småljuger. Ogrundat hävdande utgör ett lika stort hot mot kunskapen som den direkta lögnen. Kartellens brist på seriös evidens resulterar i den totala tystnad som har lägrat sig över rikets andra stad. Denna tystnad kommer att spricka när verkligheten knackar på dörren, men då är det för sent.

    En invasionsarmé kan besegras och förrädare kan ställas till ansvar, men dessa sår i staden är för evigt och kan inte göras ogjorda.


    Klockan är 0530 och det är +14,1gr. Det har börjat blåsa.

    God morgon

    Pelle

Det politiskt motiverade tänkandet.

    Det gäller Västlänkskartellens politiker i Göteborg och deras rabiata tro på en tunnel. Man håller krampaktigt fast vid den uppfattning som stämmer med den egna politiska övertygelsen. Om någon hävdar något som inte stämmer med den egna "ideologiska" övertygelsen ifrågasätts expertisens värde, man ifrågasätter inte sakfrågan, den ligger orubbligt fast. Detta har stora konsekvenser för kunskapsresistensen och för staden. Detta är ett välkänt fenomen att vår politiska tillhörighet, gruppen, påverkar perceptionen av en situation.

  

                  

    Göteborg är en polariserad stad och desto större blir problemet med det politiskt motiverade tänkandet, invånarna är utsatta för en fakta-polarisering. Denna polarisering förstärker sig själv, vi blir mer och mer skeptiska inför den andra sidans argument eller tystnad. Vi sluter oss samman och litar till slut bara på de som tillhör den egna gruppen och den övertygelse gruppen har. Bristen på diskussion blir förödande, då rädslan för en kompromiss finns i kulissen. Denna kognitiva skevhet bidrar till en förstärkt polarisering. Vi mår bra av att tycka som andra och vi mår dåligt av att inte göra det. Källan som lyft fram Västlänken har fel, men man vägrar att diskutera sakfrågan, man väljer att arbeta med räddnings-och arbetstunnlar för att kunna motivera det stora ingreppet som återstår. Man väljer att favorisera den felaktiga källan. Ju mindre människor med motsatta åsikter och argument möts , desto mindre är chansen att vi når sanningen.

  

                             

    Vi lider alla av bekräftelsebias. Det gäller att få stöd för den egna övertygelsen. Ingen människa, oavsett begåvning, kan stå emot detta, men de som inte har kunskap kommer inte heller att uppnå sitt mål.

   

          

    Västlänkskartellens politiker har sakta men säkert lärt sig att ljuga eller att förtränga sanningen kanske är ett bättre uttryck. De kanske inte förstår och det är arbetsamt att förstå. Det ogrundade hävdandet skiljer sig från den rena lögnen, man väljer att glida med i det stora sammanhanget, man väljer att gynna den egna gruppen. Denna lögn tillhör stamtänkandet och är ett vapen när grupp står emot grupp. Man blir inte ens upprörd när någon ljuger. Lögnen döljer att hon inte tror på det hon hävdar, hon bryr sig inte vad dess konsekvenser blir. Arma Göteborg.

   

                               


    Klockan är 1155 och det är + 26gr

    God middag 

    Pelle

Striden om verkligheten

    Kunskapen angrips med medvetna lögner, desinformation, propaganda och likgiltighet. Kunskapen har utmanats många gånger genom vår historia, men kunskapen har alltid vunnit. Aristoteles lär ha sagt att människan är trots allt det förnuftigaste djuret. Kunskap spelar roll för det demokratiska samhället, och Göteborg är staden där detta sätts på sin spets.

  

                        

    Står inte invånarna i staden inför en gemensam verklighet? Kan vi inte komma överens om grundläggande fakta? Har vi blivit kunskapsresistenta? Det krävs naturligtvis ett samspel mellan praktisk och teoretisk kunskap. Det tillstånd vi befinner oss i kräver övertygelse, ett tillstånd för att hålla något för sant. Kunskapsförmedling handlar om att få människor att tro på det som sägs är sant, men våra förtroendevalda har inte blivit övertygade då deras handlingsmönster inte har förändrats. Kunskap är inte detsamma som övertygelse, hur stark denna än är, det har med omdöme att göra. Det som krävs är att omdömet måste vara sant. Kunskap kräver inte bara en övertygelse, utan övertygelsen måste vara sann. ( Ett konkret exempel: En träpåle i marken som utsätts för syre i brist på grundvatten ruttnar)

    En övertygelse måste vara sann, den måste baseras på  evidens, "vetenskapliga belägg". Kunskap kräver evidens. Det finns två källor till kunskap att erhålla evidens på: Direkt från våra sinnen och indirekt från andra människor vad de berättar för oss. Båda är helt avgörande för att vi skall kunna fungera som människor. Detta är en arbetsfördelning där vi alla  bidrar på olika sätt. Vi kan bygga vidare på etablerad kunskap, vår värld består av en komplex värld av expertis som utgör vårt samhälle, i detta fall återfinner vi staden Göteborg.

    

             

    Kunskapen kräver bevis. Om vi inte kan lita på våra sinnen så kan vi inte lita på något som tillhör de grundläggande vetenskaperna. Det räcker inte med evidens, misstag måste bli uteslutna. Den filosofiska skepticismen kan vara förödande för vår stad, vi kan inte lita på någon kunskap överhuvudtaget. Våra förtroendevalda i Göteborg har blivit kunskapsresistenta.

    De tror vad de vill tro, inte det de har skäl att tro, våra politiker är inte rationella. Detta är ett omotiverat tänkande, man förtränger kunskapen. Omdömeskunskap är en variant som är svår att lära ut, det handlar om förmågan att bedöma en situation på ett vettigt sätt, att gräva ut en tunnel när det inte behövs är tecken på dåligt omdöme. Kunskap är inte en aktivitet utan ett tillstånd, ett tillstånd där våra förtroendevalda lider brist på en välgrundad övertygelse. Kunskapen har ett stort värde för den hjälper oss att nå ett mål. Den har ett stort värde då den mänskliga tillvaron bygger på kommunikation, diskussion och samarbete. Detta har inte våra förtroendevalda förstått.

  

                        

    Politiska beslut reflekterar hur medborgarna vill att samhället skall se ut, i detta fall gäller det Göteborg där sju av tio invånare säger nej till Västlänken. Staden styrs av faktanihilism, faktaförnekare vars konsekvenser kan bli mycket svåra för framtiden.


    Klockan är 0630 och det är +20,0gr.

    God morgon

    Pelle

Vackert eller fult?

    Rubricerade begrepp varierar genom historien, och mellan olika kulturkretsar. En person med musiköra torteras av Melodifestivalen. En skolad arkitekt ryser av åsynen av ett käckt hemmabygge och en mästerkock tappar aptiten när bearnaisesåsen inte är gjord på färsk dragon. Det handlar om utveckling och kunskap.

    Skönhet är det  man i sin kulturgrupp uppfattar som de begrepp som man kommit överens om som just definierar skönhet. När sedan politiker blandar sig in i projektet kan det bli väldigt fel. I konsten används det fula för att väcka känslor för att påverka betraktaren. I religionen framställs det onda, djävulen, som skräckinjagande för att människor skall ta avstånd. Reklamen arbetar med två bilder, personen före och personen efter mirakelkuren. Vem vill vara "ful" när man kan vara "vacker".

    När det gäller hus är det svårare att avgöra vad som är fult eller vackert, eller en ren spektakulär idé.

  

                      

"Rosthuset" i Malmö får Kasper-Kalkon-priset för årets fulaste byggnad. Av totalt 6020 röster så fick detta hus 1271 röster. En kolumnist skrev i Kvällsposten, "Helheten har karaktär och identitet, Det är nytt spännande och levande".
  

                      

    Men de boende ansåg att plattorna ändrat färg så det hade blivit riktigt snyggt.    

         


                      

    Longberger Company är ett amerikanskt företag som tillverkar handgjorda korgar i trä. Ovanstående byggnad är företagets huvudkontor i Ohio USA vars ledning tyckte att detta förslag som lyftes fram av arkitekten var mycket vackert. För att få jobb är man ibland tvungen att prostituera sig, men stadsarkitekten gav klartecken. Trycket kan ibland vara mycket hårt på ansvarig myndighet, man hotar med att lägga huvudkontoret någon annan stans. Vackert eller fult?

    

                    

    Det dansande hotellet i Prag. Här införs en ny parameter i bedömningen. Att tala om vackert eller fult är inte tillräckligt. Detta är en unik arkitektonisk skapelse som man har anpassat till den befintliga bebyggelsen, ett synnerligen  djärvt förslag. Kommer jag till Prag skall jag bo på detta hotell.

    Stadsplanering är svårt, men mycket spännande. Det är inte alltid lätt att avgöra projektets kvaliteter, att bemästra alla dessa parametrar och synpunkter på vad som är vackert eller vad som är fult. Men efter alla år så byggs det upp en erfarenhet, kalla det för en känsla för projektets melodi. Man måste ha en uppfattning och man måste också kunna övertyga alla byråkrater.    Klockan är 1145 och det är +25gr.

    God middag

    Pelle

   


Äldre inlägg

Nyare inlägg