Trafikförslaget "Hisingslänken" sätter ljuset på Västlänkens svagheter när det gäller att utveckla Göteborg för framtiden. Västlänken tar inte hänsyn till Hisingen och stationen i Haga har ingen utvecklingspotential. Hur kan man då välja Västlänken? Ja, människan är kanske outgrundlig, men inte i detta fal finns det en förklaring. Västlänken är offret för ett högre politiskt mål. Det gäller att analysera det som inte låter sig förklaras med våra vanliga trafiktekniska parametrar, man måste tänka utanför ramarna.


                  

                     Maginotlinjen som kostade miljarder. Tyskarna gick runt.    Västlänken är ett offer för ett politiskt tänkande. Inga avsteg kan tillåtas som innebär kränkning av den vision som den politiske guden en gång lyfte fram och slog fast med diktatorisk kraft. Ingen anställd inom kommunen vill komma med kritik, för ingen vill bli den som korsfäster Jesus, som i detta fall är gudfadern. Det gäller storheten hos en rörelse som dominerat staden Göteborg i ett par decennier, en rörelse som i dag tynar bort. Man måste ha något konkret att visa upp. Det handlar inte om ett mord i vanlig juridisk bemärkelse, det är ett mord på stadens identitet, dess själ och demokrati. För detta finns inget lagrum att åberopa. Vi tvingas att leva med denna utveckling då den politiska makten aldrig kan ha fel, för vi har valt dem i ett demokratiskt val, även Hitler kom till makten genom demokratiska val.


   

        Gårdagruppen de som leder den rätta utvecklingen för Göteborg.                    

     Hisingslänken är kompromissen som även rabiata Västlänksfanatiker kan acceptera. Så bordlägg Station Haga i KS och utred fördelarna med detta förslag. Det gäller att knyta ihop stadens södra och norra delar, detta som Västlänken inte tog hänsyn till. Som plåster på såret skapades därför linbanan till Wieselgrensplatsen. Så dra istället ner Västlänken under älven till Lundbyområdet. En station i Lundby blir navet för stadsutvecklingen. Lindholmen är Göteborgs mest expansiva område. Så slopa station Haga. Bordlägg ärendet i KS och ta en debatt om stadsutvecklingen. En större arbetsmarknadsregion norrut är nödvändig för att skapa tillväxt. I den södra delen blir tillväxten avsevärt mindre. De trafiktekniska fördelarna med Hisingslänken är odiskutabla. Vi står inför en stadsutveckling på Hisingen som politikerna måste bejaka. Det gäller att tillföra bostäder till Göteborgs centrala delar som Gullbergsvass, Skeppsbron mm. Gullbergsvass erbjuder ca 20 000 lgh. som kan byggas ut i etapper. Det gäller att kunna erbjuda gångavstånd till city, stadsdelen som inte får tillåtas tyna bort.    Utred alternativet Hisingslänken. Detta lönar sig för alla, även för rabiata politiker. Det kommer ett val 2022 och invånarna i Göteborg har ett mycket gott minne.    Klockan är 1130 och det är 0,0gr

    God middag

    Pelle