Västlänken kommer att tillskapa en "kapacitet" som måste uppfyllas, Man måste "tillverka konsumenter" som skall använda denna bana. Det gäller att tillskapa en propaganda som invånarna köper. Denna strategi har ett politiskt och ekonomiskt syfte, där klimatfrågan spelar en stor roll. Det är göteborgarnas konsumtions-kultur som skall förändras. Vårt marknadspräglade samhälle skall innehålla ett regelsystem vars syfte är att styra individens fria val. Bilisternas möjlighet skall radikalt begränsas till förmån för Västlänken.

   

              

    Bilen har alltid motarbetats då den enbart fyller ett egoistiskt individuellt behov. Människans önskan får således stå tillbaka för detta abstrakta experiment som nu skall konkretiseras i full skala. Människan måste fås att tro att det är med hänsyn till miljön som detta måste genomföras, man använder miljön som ett vapen i detta krig. "Det hela är för människans och stadens bästa, där Västlänken är det unika alternativet för framtiden". Men detta är en lögn, verkligheten är något helt annat.

    Alla fria val bygger på principen att individen skall ha tillgång till fullständig information,  men så är inte fallet med projektet Västlänken. Andra bättre och billigare alternativ har aldrig varit aktuella. Man kommer att göra allt för att vilseleda  folket för att möjliggöra maktens "högre mål", som inte innebär något annat än att rädda ansiktet på ett antal politiker som inte har förstått sammanhangen. Att manipulera invånarna måste naturligtvis göras med subtila medel, "Du som är klimatsmart åker naturligtvis med Västlänken". "Göteborg växer så det knakar så vi måste bygga för framtiden. Tar man bilen är man en miljöbov, en osolidarisk människa som utsätter sina medmänniskor för luftföroreningar som ökar risken för cancer Vill Du inte förhindra att ett barn får cancer"?

    Naturligtvis vänder man sig till konsulter som skall klara detta PR-uppdrag. Kverulanterna måste stoppas blir uppdraget, så  konsulterna får resurser och helt fria händer att styra våra medier. Naturligtvis är det skattebetalarna som får stå för kostnaderna.

    Västlänkens användare kommer att rabatteras, ju mer du åker desto billigare blir det. Underskottet tas sedan ut via skattsedeln för allt måste till slut betalas. Invånarna kommer att överösas med reklam som skall påverkar oss  på djupet och för detta krävs det expertis, man talar hela tiden om individens frihet och valmöjlighet. Man förbjuder inte bilen, men man gör det väldigt dyrt att använda den. Endast företag och mycket rika personer kommer att ha råd att använda de parkeringsmöjligheter som erbjuds. Det fria valet främjar en frihet som är falsk. Det blir en frihet som kännetecknas av en extrem ojämlikhet.

    Det finns en hake i denna tankegång som kommer att spela en större roll än man kalkylerat med, nämligen att den digitala utvecklingen möjliggör för invånarna att skaffa sig information och kunskaper på ett helt annat sätt än tidigare. Man har inte längre möjlighet att föra invånarna bakom ljuset. Allt skall betalas och pengarna skall läggas på det system som ger invånarna bästa möjliga  nytta. Makthavarna har ännu inte förstått vidden av det digitala språnget. Så inga fler miljardförlustobjekt för då kanske de gula västarna tas på.


    Klockan är 0500 och det är -1,2gr.

    God morgon

    Pelle