Det är hög tid att anordna en "hearing" enligt amerikanskt mönster om Västlänken. Då tre av fyra göteborgare säger nej till denna trafiktunnel och uppgifterna spretar åt alla håll så krävs en utfrågning för att klarlägga vad som är sant och vad som är lögn. De belopp som nu nämns uppgår till 185 miljarder kronor, en svindlande summa för staden, en summa som är oacceptabel.


  


                      Detta är en bild efter en hearing i senaten i USA.


    En hearing är en process med områdets sakkunniga personer och grupper med inflytande i en viss fråga, det anordnas ofta hearings i den amerikanska kongressen som sänds i TV så att allmänheten blir informerad. De politiska utskott som Sverige har sedan år 1968 är i detta fall inte betrodda då Västlänken i grunden är ett politiskt projekt. Syftet med utfrågningen är att erhålla saklig information och tydliggöra riktlinjerna för att uppnå önskat mål. Ekonomin är här en policy för att nå detta mål. De siffror som nu debatten berör måste klarläggas då man har nått ett tak som måste betraktas som samhällsfarligt,  stadens säkerhet är med andra ord hotad.

    Stadens liberala organ GP kan i detta fall inte anförtros uppdraget att anordna denna "hearing" då tidningens ägare Peter Hjörne av hävd alltid tagit den politiska maktens parti. Tidningens ledarredaktion uppvisar däremot de bästa hjärnor och skribenter vi har i Göteborg, där Adam Cwejmans senaste ledare: "Vem kommer svara för Västlänkens misslyckanden" är tydlig, korrekt och belysande.

   

          

    Projektet sönderfaller i tre dela: Västlänken ett modernt trafikalternativ? Dess konsekvenser för stadens identitet och kultur och slutligen dess påverkan på klimatet.

    "Utan omfattande investeringar i järnvägsbanorna in mot Göteborg så faller det uttalade syftet med Västlänken" Är detta rätt eller fel?

    Att Västlänken påverkar stadens grundvatten är klarlagt. Detta tunnelrör sänker grundvattnet och påverkar stenstadens grundläggning. Även stadens parker och grönska påverkas.

    Västlänken blir helt klart negativ för klimatet då bygget aldrig kan försvaras med eventuellt flera tåg i en framtid. Miljökalkylen för Västlänken är hemlig, men utsläppen av koldioxid kommer att uppgå till 300 000 ton. Men det handlar även om  hälsoeffekter vid själva byggandet, dieselavgaser som berör ca 100 000 människor. Vi kommer sannolikt få en skrämmande bild av de medicinska effekterna. Västlänken är ett hån mot vad miljöfanatikerna säger sig vilja uppnå.

   

          

Tåg med hjul på räls är inte längre framtiden, svaret heter Maglev-tekniken. och Asien har visat vägen.("Maglev - one more time" skrevs 2018-01-01). Bilden ovan visar principen.

    Det finns många frågor som bör ställas vid en utfrågning. Vem som kommer att göra detta är ovisst. Kanske Universitetet bör ansvara för denna hearing. Men det behövs en skarp utfrågare som tex Janne Josefsson som pallar för trycket. Utfrågningen bör naturligtvis förberedas i detalj med berörda parter.


    Klockan är 11555 och det är +15gr.och regnet har upphört.

    Trevlig helg

    Pelle