Dumhet, ohederlighet eller bara logikens totala fiasko . Detta måste redas ut, hur tänker våra valda förtroendemän. Följdriktigheten i deras resonemang, skärpan i deras framförda påståenden. Detta ämnesområde som är en syntes mellan matematik och filosofi, så vad kommer logiken in i detta sammanhang? Ett resonemang som kommer fram till en slutsats att Göteborg kräver en trafiktunnel borde vara logik. Vi resonerar olika, det finns en logik för politiker och en logik för invånarna. Något som är korrekt i en logik kan vara fel i en annan. Denna notoriska oenighet som råder mellan ansvariga politiker och folket är anmärkningsvärd. Där med all tydlighet råder en missuppfattning beträffande vilka roller vi skall spela. Det råder en relativism på detta område.

  

                         

    Det finns många slag av relativism där motsatsen är objektivism. Svensk relativism måste betraktas som sympatisk då alla kan ha rätt. Så om det inte finns någon allemans giltig logik så tvingas politikerna att följa sin logik och folket sin logik. Relativism låter alla blommor blomma (Mau citat) Man bör visa tolerans och respekt för alla sätt att resonera. Relativismen är därmed höjden av tolerans, men det haltar härvidlag i rikets andra stad. Antingen bygger man tunneln eller inte, må den bäst logiken vinna 

    I sin vidaste bemärkelse måste vi definiera logik som ett resonemang som leder fram till en slutsats, skall Västlänken byggas eller inte. De flesta kan tänka logiskt men i bland blir det fel. Västlänkens förespråkare har åsikter som inte följer logikens lagar, denna sekt faller mer och mer isär. Krampaktigt håller man fast vid en tanke som våra senaste kunskaper beträffande klimatet säger att tunneln aldrig kan bi ett hållbart projekt. Utsläppen av svaveldioxid vid byggandet är så stora att Västlänken inte kan motiveras.

 

                        

    Hotas då logiken av kreativiteten? Där politikerna i detta fall står för kreativiteten? Tanken är absurd. Nå väl tillbaka till ämnets centrala fråga. Är våra politiker människor med en speciell förmåga, med en intelligens och förmåga att se in i framtiden? Är de bättre än alla experter, står de över folkets vilja? Svaret måste bli ett nej. De gör sig skyldiga till ett ologiskt tänkande, de är enbart förblindade och hjärntvättade av en föråldrad tanke. Västlänken är inget hållbart projekt, klimatet kräver en annan trafiklösning. Politikerna gör sig skyldiga till ett ologiskt tänkande som inte kan försvaras. Detta vet de ansvariga om, därför denna tystnad.


   Klockan är 1715 och det är +1,6gr-

   God afton

   Pelle