Vi kan lämna problemen med grundvatten, tågkapacitet och hur många som kommer att kliva av i Haga. Vi behöver inte ens befatta oss med alternativ till Västlänken. Problemet måste angripas från ett helt annat håll, för det är pengarna det gäller. Västlänken är ett ekonomiskt gungfly, ett moras, totalt oförutsägbart, så det vore i högsta grad oansvarigt att starta detta trafikprojekt med så diffusa kunskaper om dess ekonomi. Hur gör andra länder och städer? Hur gör USA?

   

                               

   I Amerika har man ett "Congressional Budget Office" som politikerna kan luta sig mot. Myndigheten är en del i budgetprocessen. Här utför kvalificerade ekonomer självständiga analyser. Uppdraget är att beräkna de framtida budgeteffekterna av ekonomisk-politiska beslut. Med en sådan myndighet i Sverige är det många projekt som med säkerhet hade stannat på ritbordet. Västlänken är utan tvekan ett sådant projekt. Vi fick Hallandsåsen och det är fullkomligt tillräckligt. Beträffande Västlänken så gnällde vår riksrevision och försökte så gott det gick med giftiga kommentarer, men den politiska motkraften var för stark. Nåväl, tillbaka till Göteborg.

   Staden behöver en politisk obunden myndighet vars syfte är att tillhandahålla finansiella analyser och rapporter. För att ge ett tillförlitligt stöd i ekonomiskt komplicerade projekt. Man skall analysera Västlänkens ekonomiska kostnad och dess konsekvenser. De ekonomer som i dag finns inom förvaltningen klarar inte av detta, då de är tvungna att leverera solidariska kalkyler. Västlänkens uppskattade kostnader varierar i dag mellan 25-100 miljarder kronor. Spännvidden är alldeles för stor, beroende på att man räknar på olika sätt. Man lyfter fram de siffror som bäst passar syftet. Det måste betraktas som totalt oansvarigt att inte ha bättre kunskaper om ekonomin, vilket samtliga politiska partier måste inse. De som inte gör det får räkna med att bli utsatta för en massiv kritik för sin politiska vårdslöshet.

   Det kommer att bli väldigt svårt för moderaterna att upprätthålla skenet av ett ekonomiskt ansvarsfullt parti om man nekar till ett sådant här förslag, trovärdigheten smälter bort. Kartellbildningen kommer att krackelera och de politiska ledamöterna får en anledning att ompröva sitt ställningstagande utan att förlora ansiktet. Det ekonomiska tänkandet blir således en väg ut ur denna fälla de har försatt sig i. Vi kommer aldrig att kunna nå någon enighet om projektets tekniska för-eller nackdelar, ledamöterna kommer aldrig att erkänna sina urusla kunskaper och sitt misstag att bilda en odemokratisk kartell. Tar inte politikerna denna möjlighet så kommer de att få ett mindre helvete i valet. Med andra ord, de är politiskt förbrukade. Det finns tre partier som kan enas om en motion. Det är svaret på motionen som blir intressant.

   Det är alltid pengarna det gäller, för miljarderna kan omräknas i vårdplatser, flera poliser på gatorna och höjda löner för sjukpersonal. Detta förstår invånarna då det är deras välfärd som hotas.

   Det finns nu två punkter som bör lyftas fram på manifestationen, nämligen demokratin och ekonomin. Invånarna bör inse vad som är på väg och där är ekonomin en högst påtaglig verklighet. Att Västlänken är ett uruselt trafikförslag är redan konstaterat och bevisat.


   Klockan är 1715 och det är +20,7 gr.

   Ha en trevlig kväll

   Pelle