En stadsplan består av många parametrar som måste bedömas. Dessa delar i planen har olika tyngd och betydelse för den slutliga juridiska förslaget. Svårigheten är att bedöma hur planen totalt påverkar människan. Kan byggandet av ett projekt, som i och för sig, kanske kan vara motiverat, vara skadligt för invånarna? Enligt de senaste rönen är dieselavgaserna mycket farliga för människans hälsa, det handlar också om Västlänkens negativa klimatpåverkan.

   

          

    Sverige skall bli ett av världens första fossil-fria länder. Det handlar om infrastruktur.(SOU 2013:84). Man beskriver här det Västsvenska paketet som en miljösatsning och talar om klimatansvar där Västlänken är en del i paketet. Det råder en stor politisk enighet i klimatfrågan, men det är sämre beträffande byggandet av Västlänken. Klimatkalkylen för denna tunnel är inget annat än en bluff. Koldioxidutsläppen för byggandet av denna tunnel, under centrala Göteborg, kommer aldrig att kunna kompenseras genom minskat bilåkande, Trafikverket och regeringen har här fel och utredningen måste rubriceras som ett rent politiskt önsketänkande, man levererar glädjekalkyler som skall motivera ett bygge som invånarna inte vill ha.

  

                   

    Utsläppen av koldioxid för byggandet av Västlänken kommer att uppgå till 300 000 ton. Klimatkalkylen för Västlänken är sekretessbelagd (interna arbetsmaterial), men enligt uppgift tillkommer kostnader på 250 miljoner. Västlänkens miljönytta är med andra ord negativ och kan liknas vid "Ebberöds Bank"

    Det handlar nu om hälso-effekter av själva byggandet. Dieselavgaser och buller från lastbilar och arbetsmaskiner som berör ca 100 000 människor. Den senaste luftkvalitéutredningen från år 2016 visar att det blir omfattande överskridande av MKV för kvävedioxid. Vi kommer med största sannolikhet att få en skrämmande bild av de medicinska effekterna. Det är dieselavgaserna som är boven i detta drama. Väntande lastbilar, som går på tomgång, skall transportera lera ut från staden. Ett lugnt väder med dimma och dis lägger ett lock över staden där föroreningarna sticker i näsa och ögon. År ut och år in med samma procedur. Ansvariga politiker säger inte ett ord om att tillkomsten av tunneln för man kan inte, man förstår inte.
                            

  Ovanstående förslag är ett miljövänligt förslag som följer riktlinjerna för ett hållbart samhälle. Göteborg sätts här på kartan som en fossilfri stad. Detta kallar jag en miljösatsning värd namnet.  


    Alla talar i dag om att vi skall sträva efter ett hållbart byggande. Detta tänkande genomsyrar allt och kan liknas vid vår nya religion som inte får ifrågasättas då klimatmålen skall uppnås, basta! Västlänken blir som en brakskit i kyrkan, ett hån mot vad miljöfanatikerna säger sig vilja uppnå. Hjärntvättade politiker som darrar inför behovet att ändra sig och erkänna att Västlänken är en miljöbomb.


    Klockan är 1155 och det är +4,9gr.

   God middag

   Pelle