Vi har försvarsmekanismer för kroppens immunförsvar, så även för själen med ett första förband mot besvikelser, motgångar och problem som vi inte begriper. Bortträngning är ett sätt att skona egot och därmed inte utsätta det politiska partiet man tillhör för otrevligheter. Man hukar sig under partipiskan. Vi använder projicering, vilket nog är det mest vanliga sättet. Vi tillskriver en annan människa våra egna mindre goda egenskaper, så att ett annat politiskt parti får skulden. Regression är att man förflyttar sig i tiden, tex en återgång till det absoluta bil samhället är självklart en omöjlighet. Rationalisering är användbart, man bortförklarar med förnuftiga argument allt som inte passar in i bilden för det som skall beslutas. Bortträngning är nog det vanligaste sättet att stänga ute otrevlighet, Västlänken är bra för klimatet, allt annat är lögn.                     


    Sannolikt använde dessa 60 politiska ledamöter något av ovanstående för att lätta sitt samvete. Att trycka på den röda knappen var en omöjlighet vilket skulle resulterat i en utestängning från det parti man tillhörde. Den 31 januari 2019 måste därför ses som en avgörande punkt för politikerna i Västlänkens långa historia. Man använde sina försvarsmekanismer när beslut skulle fattas om Station Haga. Själens immunförsvar trädde i funktion.

    Förrädarna, de som förstår, men ändå väljer att solidarisera sig med marodörerna måste betraktas som stadens femte-kolonnare. De försöker få fördelar genom sitt ställningstagande. De är egoistiska och onda när de säljer ut stadens själ. De kommer med stor säkerhet att få sitt straff i framtiden, åtminstone skall vi se till att de återfinnas på Wall of Shame.

    Ondskan är inte svart eller vit, den är en kombination av omständigheterna och den börjar alltid med de små stegegen. Man måste få människorna att tillhöra en grupp, ett politiskt parti, eller en kartell, det skall vara en mycket speciell grupp med ett stort projekt som tex en tunnel under Göteborg. Det hela handlar om gruppkänsla och att avvika från denna grupps strategi är tabu. Svaret från en deltagare blir ofta: "Jag vet att jag gjorde fel, men jag hade inget annat val än att lyda och trycka på den gröna knappen".

   

                             

    Vi är programmerade att känna rädsla. men att se bortom denna ångest  kräver en ansträngning som är få människor förunnat. Det är därför samtliga 60 ledamöter tryckte på den gröna knappen för Station Haga den 31 januari 2019.

    Många människor dras till situationer där de kan känna sig dominanta och utnyttja ett överläge vid ett politiskt beslut som fattats som är till fördel för dem själva, då deras självgodhet fullständigt exploderar. "Nu har Västlänkens motståndare nått vägs ände" Man kan mycket väl göra goda saker samtidigt som man begår elaka handlingar. Dessa liberala debattörer som yttrar sig är fulla av illvilja.. Det handlar om makt, offret är irrelevant och är bara ett redskap för att tillfredsställa den egna dominansen. Man ser sig själv som en moralistisk person. Att 70 % av invånarna har en annan uppfattning är fullständigt egalt och ödmjukhet existerar inte.

  

                    

                                              En liberal debattör

    "Högsta domstolens beslut är sista spiken för Västlänksmotståndet som byggt på osanningar och konspirationsteorier. De som trott på Demokraternas löften att slopa Västlänken förtjänar en förklaring"

    


    Klockan är 0310 och det är+5,6gr

   God natt

    Pelle