Politikernas ovilja att inse fakta, att inte lyssna på kunskapen är oförlåtlig. Detta är den största dumheten av dem alla. De som är engagerade i stadens utveckling känner en stor uppgivenhet. Det blir omöjligt att agera med denna totala politiska tondövhet, denna oförmåga att inse den egna begränsningen. Att inte spela sina roller som folkets representanter måste beivras. Istället så intar man en orubblig inställning i sakfrågan. Beror detta på dumhet, arrogans eller rädsla att kanske ha fel i sak? Detta leder odiskutabelt till en djup misstro till allt vad kommunal politik innebär. Det är så här en mindre revolution startar, med ett förakt mot de valda.

Vad är då alternativet till att gräva upp staden? Naturligtvis att lösa den kollektiva trafiken ovan mark, att tillskapa en flexibel lösning, för vi vet inte hur framtiden kommer att bli. En tunnel är flexibilitetens absoluta motpol. Västlänken har ännu ett fundamentalt fel, den tar inte hänsyn till den del av staden som ligger norr om Älven. Detta misstag skulle kompenseras med en linbana till Wieselgrensplatsen vilket är en teknisk-ekonomisk katastrof värderad till ca 1,5 miljarder. En dumhet följs ofta av ytterligare en dumhet, så förvillelsen är i dag total. Då finns det nämligen en regel: Nollställa allt och börja börja om från början -  och gör rätt!   

FRAMTIDEN FÖR GÖTEBORG

A, Att en linje mellan Oslo - Göteborg-Malmö- Köpenhamn och Tyskland någon gång blir aktuell är en realistisk tanke. Att en snabbförbindelse till Landvetter Flygplats blir ett måste om Göteborg skall växa. En station i Gårda blir därför nödvändig. Snabbtågen kan inte dras ner till den nuvarande stationen. Station Gårda blir alltså en fix punkt.

B.En snabbspårvägslinje som sammanbinder Göteborgs delar (Norra och Södra) måste därför ha Gårda Station som utgångspunkt. Det växer ovillkorligen fram ett "trafiknav" som måste markeras i en stadsplan. Förslaget redovisar en Maglev-bana som ur miljösynpunkt är att föredra. Asien och även Europa väljer denna typ av kollektivtrafik. Det krävs två tunnlar under älven för vi vet inte hur länge sjötrafiken till Vänern kommer att finnas till. Lägen för lågbroar beror på om Uddevalla-kanalen blir aktuell. Eldrivna bussar bör komplettera systemet, kan kanske också ersätta Maglev-banan (utredning krävs). Försvinner Västlänken frigörs miljarder kronor som kan användas på ett bättre sätt.

C. Utbredningsområdenas gestaltning sammanhänger med stationerna och bebyggelsens utformning och läge. Men i flertalet fall är stationernas läge givna som tex Chalmers, Sahlgrenska, Linnéplatsen m.fl.

D.Det krävs bostäder och det finns lägen som kan arbetas fram oavsett ovanstående trafikfrågor. Skeppsbron , Skanstorget, Sahlgrenska (parkeringsplatsen) kan kan tillföras bostäder som blir en vitamininjektion för staden. Se nedanstående mycket preliminära skisser                                  
    
    Man behåller torget som en mer kompakt rumsbildning. Man får plats med två huskroppar med bostäder. Smålägenheter bör eftersträvas för att bereda ungdomen möjlighet till ett centralt läge. Parkeringen försvinner, endast ett fåtal platser för besökare behövs. Naturligtvis måste plats för cyklar finnas. Höjden på byggnaderna får studeras i modell.                    

    Skeppsbron är den verkliga möjligheten att tillföra bostäder med ett exklusivt läge. Fem lameller där samtliga lägenheter får sol, luft och utsikt. Parkering blir nödvändig i detta fall. En byggare bör få ta  greppet på projektet. Tio våningar kan säkerligen höjas, marken blir värd vad man gör den till. Ser detta projekt som en "guldklimp" i alla avseenden. Kan man sedan förhandla bort den tekniska bebyggelsen så öppnar sig strålande möjligheter för bostäder, En riktig "skyskrapa" som en markering för ett framtida Göteborg.

    Som alla förstår, allt hänger på att Västlänken går i graven. Politikerna måste inse att staden inte står och faller med denna tunnel, det är precis tvärtom.

    Vill man absolut ha en linbana över älven så är nedanstående alternativ betydligt billigare och enklare, en "sommarlinbana" för turister.
                       


    Från Östra Norrstadens tak till badplatsen med en nybyggd skaldjurs-restaurarang. Kanske Östra Nordstatens kommersiella tänkare kunde se en vinst i detta?   Det är fel att bara kritisera allt som presenteras, Man måste redovisa alternativ, förslag som är bättre. Det är göteborgarna som avgör.    Klockan är 1345 och snön lyser vit på marken tempen är +0,3gr.

    God middag

    Pelle