Människan har alltid haft en inneboende ondska att brottas med. I syfte att blidka gudarna har människan försökt att motarbeta sitt inre kaos med hjälp av ritualer och ceremonier. Man har med magins hjälp överfört synd och skuld på människor och djur som sedan offrats till gudarna. En hebreisk ritual var att folkets synder symboliskt fördes över till en getabock som man sedan drev ut i öknen för att dö. Syndabocken tog på sig skulden och människan befriades från ondskan.

   I dessa dagar ägnar vi oss åt mobbning,utfrysning eller rasism, för tendensen till att utse syndabockar har vi inom oss (filosofen Rene Gisard). Juholt offrades inför våra ögon,likaså Mona Sahlin,för att ordna upp socialdemokratins inbyggda problem- och dessa personer lär inte vara de sista. Detta är inbyggt i flockdjuret människan. När gruppdynamiken drar in oss i maktspelet,när drevet går,så är vi människor kapabla att utföra handlingar som vi annars aldrig skulle gjort. Rädslan att inte befinna sig på den "rätta" sidan är mycket stor. Man tvekar att ha en egen uppfattning, så man tiger och följer med strömmen,det är säkrast så. Alla kan hamna i någon av grupperna-mobbare,medlöpare eller i gruppen som mobbas. Forskningen är mycket tydlig på denna punkt. Syndabocksfenomenet lever vidare trots våra demokratiska ambitioner. Det skrämmande är att "fernissan" är mycket tunn som lätt kan skrapas bort.

   Julius Streicher var grundare och utgivare av tidningen "Der Sturmer",en starkt antisemitisk tidning. Han dömdes efter kriget till döden för brott mot mänskligheten.  Jag citerar:"Han hade infekterat det tyska sinnet med antisemitiskt virus och drivet drivit det tyska folket till aktiv förföljelse".

      
                                     

   Här är några exempel på tidningen "Der Sturmer".Det är enkla bilder så alla förstår,symboliken är klar och tydlig.Vill man, kanske man kan rubricera detta som satir och då skulle han inte dömts till döden.

 
   

Längst ner på sidan upprepades alltid:"Die Juden sind unser Ungluck".

 

   Sverigedemokraterna är i dag sveriges syndabock. Det går inte en dag utan att något negativt skrivs om detta parti. Alla partier,samtliga tidningar och media är rörande eniga om att detta parti är Sveriges olycka. Allt är tillåtet som kan sätta detta parti i en sämre dager. Det råder härvidlag en omvänd proportionalitet mellan väljarsiffror och drevets intensitet. Vi värnar om vår demokrati men vägrar att ställa upp på diskussioner med företrädare för partiet. Är det någon som på allvar har analyserat deras program?

   Länstidningen Östersund väljer att porträttera Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som en kackerlacka som är på väg att gasas ihjäl.


              

   Så långt har det alltså gått i Sveriges land att man anser sig kunna publicera något sådant här på ledarsida. Tidningens ansvarige ledare säger:"att bilden skall inte tolkas bokstavligt och ser inga problem med publiceringen" Detta skall vara politisk satir som vi har för lite av i dag fortsätter Lennart Mattsson ansvarig utgivare.

   Bilden är i högsta grad osmaklig och skrämmande. Likheten med Streichers "satir" i "Der Sturmer" är slående.

   Drevet går mot Sverigedemokraterna- och om väljarsiffrorna stiger så kommer skallet att öka,för SD är i grunden ett hot mot de etablerade partierna. Samma situation uppträdde när miljöpartiet kom in på scenen."Betongpartiet" socialdemokraterna var då livrädda för de hade totalt missat miljöfrågorna.

   Vem kan vara absolut säker på att SD inte delvis har rätt? Det finns inget politiskt parti som jag till fullo kan sympatisera med. Skulle jag tvingas välja blir det ett parti som värnar mest om pensionärerna,för i den gruppen befinner jag mig i dag. När alla fåren springer åt samma håll, då är det dags att bli misstänksam.

 

Klockan är 1215 och det +6gr.och mycket fuktigt.

 

God middag

Pelle