Roland Huntford,född 1927 i Kapstaden,är en brittisk journalist,historiker och författare. År 1971 utgav han boken "The New Totalitarians". Det var en översikt över Sveriges sociala och historiska utveckling. Åke Ortmark gjorde den svenska översättningen 1972. Boken hette då "Det blinda Sverige". Jag arbetade då på stadsbyggnadskontoret och jag kommer ihåg att innehållet debatterades livligt på kafferasterna.Som planerare var vi alla intresserade av utvecklingen i Sverige.

  
                                              

   Roland Huntford ansåg att i Sverige skiljer sig media från andra västerländska stater genom att formera,dvs forma opinionen istället för att informera medborgarna. Roland Huntford hade intervjuat TV2 chefen Örjan Wallquist som menade att svenskarna är "intellektuellt primitiva och underutvecklade" och därför behövs medier som formar deras åsikter. Det var en mycket livlig diskussion på SBK och rastens längd översteg sannolikt de obligatoriskt tillåtna tolv minuterna.

   
                                          

    Örjan Wallquist som tyckte att svenskarna var mer eller mindre idioter.

  Huntford ansåg att SVT och övriga media såg det som sin uppgift att övertyga svenskarna om att vi var världens lyckligaste folk och att den svenska staten var överlägsen den defekta omgivningen. Olof Lagercrants,han som talade sig varm om Maos Kina, utvecklade det ytterligare och sa ungefär så här: Det går inte i ett litet land att individer sticker upp med egna synpunkter,det är gruppen som räknas,kollektivet,och då svenskarna reagerar gruppvis är de lätta att påverka,de är formbara.

     
                                      

            Olof Lagercrants som tyckte Maos kulturrevolution var en bra sak.

   När Olof Palme blev utbildningsminister förvandlades SVT till ett politiskt redskap, genom att personer som var partivänliga fick höga poster inom de administrativa och produktionsmässiga funktionerna,det gäller att ha kontroll. Hela den svenska klanen av informatörer, kommentatorer,vägledare,kulturarbetare och uppfostrare uppträdde som en kollektiv enhet. Vi var världsbäst och vi åkte ut i världen för att tala om för andra hur de skulle lösa sina problem. En del som varit ute och rest och sett sig om,kom tillbaka med delvis en annan uppfattning,det fanns faktiskt andra länder som inte var så dumma.

   Huntford hade en skarp analytisk förmåga,han kunde tränga igenom alla vackra ord,och han såg helheten. Vi som levde mitt i händelsernas centrum kunde inte riktigt förstå hur vi sakta men säkert föstes in i en fålla på grund av den ständiga pågående indoktrineringen genom media,det var inget annat än droppen som urholkade stenen.Detta var på sin tid Göbbels specialitet i Hitlers tusenåriga rike,han såg till att de rätta filmerna producerades.Vi i Sverige fick "Nyfiken blå och gul" mfl.

   Idag har vi en situation som påminner om den på 70-talet. Nu skall vi bli världsbäst på invandring. Miljöpartiet, i samförstånd med moderaterna, styr media så att invandrarkritiska synpunkter har svårt att komma fram. Meningen är att vi skall fostras,som på 70-talet. Vi tvingas därför att söka upp andra nyhetskällor för att få reda på hur det står till i kungariket Sverige. Jag kommer antagligen göra en del research i ämnet med risk för att bli kallad för rasist,stor sak i det. Jag anser att det är angeläget för Sverige, alla skall får reda på så mycket som möjligt för att själva kunna ta ställning,det är liksom demokratins idé. Man säger att det är bra för Sverige med invandring,det berikar landet säger statsministern,men är detta hela sanningen?

 

Klockan är 0600 och det är +15gr

God morgon

Pelle