Ett system av fördömelse och frälsning är endast logiskt om människan förtjänar det öde som drabbar dem. I tusentals år har religionen spelat rollen att upprätthålla myten om ansvar, som innebär att rättfärdiga grymma och orättfärdiga bestraffningar både i detta liv och även i ett kommande. I ett flertal fall helt på tvärs mot andra värderingar i lärorna. Det är i dag odiskutabelt att vi är en produkt av krafter bortom vår kontroll, då vi inte skapar oss själva.                             


    Det mesta som pågår i vår hjärna är oåtkomligt för medvetandet. I en enda kubikmillimeter hjärnvävnad finns hundratalsmiljoner kopplingar mellan nervceller och merparten av hjärnans utveckling sker efter födelsen. Vår hjärna ger en återspegling av krafter - generiska och miljöbetingade - som vi helt enkelt inte alls är medvetna om. Programmeringen åstadkoms genom ett samspel mellan gener och miljö som vi inte styr över. En uppenbar sanning är således att vi inte skapar oss själva och detta leder till ett annorlunda tänkande.

    Vi väljer inte vilken miljö vi skall växa upp i, blir det i ett krigsområde eller i en villaförort som Hovås. Blir det till svält eller till lyx och vi väljer inte våra föräldrar. Det liv vi lever beror helt och hållet på vårt biologiska arv och den miljö som vi  lever i. Detta måste leda till ödmjukhet då det är slumpen som  styr våra liv.

    Raoul Martinez har skrivit  om makt, kontroll och kampen för vår framtid. En bok som kan betraktas som grunden för vårt samhälle. Det gäller att planera med utgångspunkt från resultaten av den senaste forskningen. I dag så upplever vi att demokratin eroderar, och att vårt straffsystem är föråldrat. Vi lägger ner hundratals miljoner kronor på fel saker enbart på grund av okunskap. Boken är ett manifest för att upplysa medborgarna som fastnat i sin syn på demokrati.

  

              

    Kulturell nedärvning är en process som historiskt har resulterat i både goda och otrevliga resultat. En analys visar att människor tagit till sig bisarra idéer och de hemskaste handlingar om de utsatts för de nödvändiga influenserna. Vi fördömer forna tiders samhällen för orättvisor, men det finns ingen anledning att tro att vi, under samma omständigheter inte skulle ha tagit till oss samma värderingar och försvarat samma traditioner. Om vi nu inte skapar oss själva, hur skall vi då kunna ta ansvaret för hurdana vi är? Svaret måste helt logiskt bli, det kan vi inte. Denna vår frihet är en illusion som påverkar vår syn på ekonomiska, politiska och moraliska frågor. Våra politiker överträffar varandra med slogans som hårdare straff, fler poliser, fler fängelse, men en analys av USA visar vad detta leder till, nämligen en ökad brottslighet och ett hårdare samhälle.

   Det gäller vårt samhälle och vår stadsplanering. Vi måste göra våra val med en hjärna som vi inte har valt. Det finns dåliga exempel och det finns bra exempel på planering som våra politiker borde studera och lyfta fram konkreta lösningar som finns.


    Källa: Raoul Martinez


   Klockan är 0945 och tempen har stigit över noll-

  God morgon

  Pelle