Kampen om makt har alltid hängt ihop med striden om att kontrollera flödet av idéer, fakta och synsätt. Vår hjärna är ett slagfält för konkurrerande krafter i kampen om att forma framtiden. Kontroll kan förenas med okunnighet, men vår värdighet och identitet går bra ihop med kunskap och vår miljö begränsar vår potential till en viss identitet.

  

                            

    Tron på våra auktoriteter har nu bearbetats under en längre tid och har därmed noga prövats. Vi har mognat och stärkts i vår uppfattning om denna process som pågår i Göteborg. Vi måste därför frigöra oss från makthavarnas logik, eller rättare sagt frånvaron av logik då de har intagit musslans attityd. Vi måste  trampa upp nya stigar som kantas av förnuft kunskap och empati. Vi spelar alla våra roller, genom att agera eller icke agera när vi nu ställs inför denna exploatering. Vi har naturligtvis alltid möjligheten att förneka problemen och inta strutsens attityd, Gud förbjuder.

    Vad vi väljer i denna historia kommer att bestämma våra liv, det gäller att vara hoppfull, det gäller att handla, i hur liten skala det än är, för det ger energi att förändra detta system i Göteborg som har påtvingats oss. Det göteborgska samhällssystemet är ett misslyckat experiment, en byråkratisk avart, som vår generation måste ta ställning till.  Att påtvinga invånarna denna "färdriktning" som Västlänken innebär är ett förakt för människornas vision och mål. Människans starkaste drivkraft är att finna en mening med livet. Meningen är att vi bryr oss om framtiden och vår roll i att skapa denna framtid. Invånarna är sårbara för sådant som de värdesätter, så impulsen att vända sig bort kan ibland bli överväldigande.

    Invånarna har blivit manipulerade och skall nu tvingas till underkastelse. Men ett samhälle kan inte vägra att fatta beslut i frågan vad som menas med ett värdigt och meningsfullt liv  för tusentals människor. Vår emotionella och intellektuella potential kan inte nonchaleras. I alla tider har konstnärer och författare försökt att flytta gränserna , ändra spelreglerna för folkets bästa. Under denna process har kunskaperna ökat och metoderna finslipats. Makten skall vara ett medel att främja kunskap och skönhet. I staden Göteborg har det blivit precis tvärtom, man anser att individen endast är ett medel för att tjäna en kartells högre syfte. Detta är inget annat än ett inslag av den totalitära regimens karaktär som fyller oss med avsky

    Västlänkskartellen har misslyckats, man har inte förstått att vägen till framgång är att övertyga invånarna om att man har rätt i sak. De väljer den fega vägen, att med byråkratiskt trams hävda att allt redan är beslutat. Detta är absurt för de lever ända från början på en lögn.


    Klockan är 0845 och det är +10gr

    God morgon

    Pelle