Vi blir alla, förr eller senare, offer för utvecklingen. Det blir till slut bara en fråga om hur vi skall hantera den, hur vi skall bemöta och behandla dess konsekvenser.
                        


   Peter Hjörne har tvingats att ta ett steg, Stampen är under rekonstruktion. På ledarsidan i söndagens GP beskriver han de val han har gjort, som han naturligtvis tagit med företagets bästa som mål. Ingen utomstående är fullt kapabel att analysera och kritisera dessa affärer, som tex. "centertidningsaffären från 2005. Det är naturligtvis lätt att i dag rikta kritik mot dessa inköp när man sitter med facit i hand.

   "God granskande journalistik är central för samhället" framhåller Peter Hjörne. (Detta måste man säga som ansvarig utgivare). I sitt samtal med kulturministern lyfter han fram......"att god granskande journalistik är viktig för demokratin". Demokratibegreppet är också något som måste uppmärksammas. Men nu börjar tonerna klinga falskt.

   

             

   GP har ända sedan Harry Hjörnes och Torsten Henrikssons tid ställt sig på maktens sida. Detta arv har förts vidare och lever kvar än i dag. Han är medveten om att övervägande delen av hans läsare är kritiska mot Västlänken, men inte någon kritik har lyfts fram. Den "granskning" som gjordes av GP var ingen research. Det blev endast ett försvar, en reklamsida för tunnelns förträfflighet.

   

                               

   Peter Hjörne förvaltar ett arv, att alltid ta maktens parti och detta förhållande kan han inte bryta. Detta innebär att läsarna aldrig kan få sanningsenliga uppgifter beträffande de större projekten. Som kompensation för detta raljerar Peter Hjörne  friskt om tex "lågvattenmärket" på Götaplatsen. En ofarlig markering för att visa tidningens självständighet. Granskningen av Västlänken blev däremot av intet värde.

   Utvecklingen kommer obönhörligt att tvinga fram ett ägarbyte. Det krävs seriös grävande journalistik. Peter Hjörne inger ett sympatiskt intryck, men tiden och utvecklingen talar emot honom. GP:s ledarredaktion är strålande men saknar möjlighet att analysera makten.

  

                             

       

   Så här skrev Torgny Segerstedt på sin tid: "Regeringen, vår regering sitter och författar små noter för berlinarnas papperskorgar. Och statens informationsstyrelse överöser den svenska pressen med anmodan att tiga med ditt och datt". Hitler rasade och regeringen darrade, men det påverkade inte Torgny Segerstedt. Vi saknar någon som T.S. som kan säga ifrån, med andra ord en motpol till Peter Hjörnes inställsamhet.

   Vi står inför ett paradigmskifte i Göteborg. Den digitala explosionen tvingar fram ett annat sätt från maktens sida att bemöta utvecklingen. Den "goa" Göteborgsandan är nu definitivt ett avslutat kapitel. Makthavarnas, och även GP:s försvar för ett omodernt kollektivtrafiksystem håller inte vid granskning. Det var här GP skulle tagit ledningen, analyserat och pekat på alternativ. Peter Hjörne valde tystnaden.   Klockan är 1700 och det är +22gr.

   God kväll

   Pelle