Feghet är en egenskap som påverkar vår vilja att genomföra en förändring. Fegheten bottnar i vår medfödda flyktinstinkt som en form av självbevarelseinstinkt. Förnuftet kan tränga tillbaka denna instinkt. Vad blir följderna, vad säger pliktmedvetenheten, vad säger självaktningen?. Det gäller hela tiden att mobilisera krafter för att stå emot faran. Ett citat av Winston Churchill kan här vara på sin plats: "Ge aldrig upp. Aldrig, aldrig, aldrig när det gäller något stort eller litet. Ge aldrig upp, förutom när det är klokt att göra det".                                  


    Att avstå motstånd kan vara den enda lösningen som vi har. Detta relateras ofta till något negativt, som en handling som får oss att verka svaga och även fega. Kognitiv dissonans är en brist på synkronisering mellan vad vi gör och vad vi tänker. Varje förändring för med sig rädsla, men det finns alltid personer som går förbi denna rädsla. De vet att det är ett dåligt val att fortsätta, så en fegis är någon som låter sig ledas av rädslan. Ytterligare ett citat, denna gång av Machiavelli. " Det hör till ordningens lag att när du vill undvika något obehagligt, åtar du dig något annat. Men visheten innebär att man känner till det obekvämas natur och accepterar det minst dåliga som något bra".

  

                  


    Det är inte förnuftigt att försöka uppnå något som vi inte är förberedda för. Det som inte tycks fungera blir då livets mysterium som måste lösas. Energin har sina gränser, det är därför klokt att prioritera, vissa saker måste vi ta först.

  

                               

    Människans undfallenhet har resulterat i att trackaserier hr kunnat fortsätta. "Kulturprofilens" beteende var känt redan på 1980-talet. Vi ser en cynisk nyttokalkyl där den egna karriären är viktigare, så på detta vis krattar man manegen för nya gärningar. Våldet har blivit fegare och några hedersbegrepp i våldsammanhang finns inte. Man sparkar på den som ligger, knivhugger bakifrån, tre män angriper en försvarslös 13-åring. Man kan stå och se på när ett barn drunknar för detta är inte straffbart i Sverige. I Frankrike åtalas varje år ett antal personer för att de brutit mot kravet att bistå nödställd. En passiv åskådarmassa ser en tonåring sparkas till döds.

    Mandom, mod och morske män - finns dom i månne i gamla Sverige än?

    Bristvaran i Sverige heter civilkurage.                        


    Klockan är 1645 och det är +6,8 gr.

    Go kväll

    Pelle