Världen är full av projekt där tiden och utvecklingen lämnat storstilade tankar och byggnader åt sitt öde. Det är byggnadsverk som aldrig kommer att nå sitt mål för framtiden hade andra förutsättningar. Vissa projekt blir turistanläggningar som pyramiderna och kinesiska muren, men att besöka Maginot-linjen är det inte många som gör. Vem talar i dag om dess betydelse som försvarsanläggning. Denna försvarsanläggning som Hitler snabbt körde runt. Men denna tunnel under centrala staden kommer inte ens att kunna utnyttjas som turistanläggning utan enbart som Sveriges största champinjonodling. Det är tiden som kommer att spela dessa politiker ett spratt. Tunneln kommer aldrig att bli klar innan utvecklingen har rusat förbi, den kommer att bli överflödig innan den står färdig. Det kommer aldrig att bli någon magnifik invigning för invalda politiker med champagne och vackra tal, för de som lever i dag finns inte med längre. De som fattat besluten är pensionärer eller döda. Kanske så dementa att de inte förstår vad som händer.

    Utvecklingen har redan visat att tunneln är överflödig. Den ligger fel och andra trafikprojekt måste till för att staden skall fortsätt att existera. Intresset för tunnelns funktion kommer att dö innan den är klar. Kvar finns bara ett projekt som leder till juridiska komplikationer, Göteborg har blivit processernas stad som omges med ett plank med flagnande färg som påminner invånarna om människans outgrundliga dumhet, demokratins otillräcklighet och politikens oförmåga att tänka om och inse den enkla sanningen att tunneln inte är kompatibel med stadens förutsättningar.

    Kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2019 får stå för dumhetens seger över förnuftet, denna yttersta dumhet. Man har försatt sig i ett tillstånd, målat in sig i ett hörn utan möjlighet att ta sig ut. Det är nu ointressant varför det blivit på detta vis, man har tryckt på knappen och beslutet står fast. Det blev 60 ja och 21 nej. Inga avstod och inga var frånvarande. Politiker med uttryckslösa ansikten gjorde sitt jobb, allt bestämt i förväg. Ett och annat höjt ögonbryn eller subtilt leende var det enda som markerade denna församling. Demokratin hade gjort sitt. De är inte intresserade längre för stadens framtid, de har tryckt på knappen, det är det hela.

    Invånarna fattar nu ett beslut att sluta intressera sig för stadens framtid. De förlorar intresset för en utveckling som de inte kan påverka. Friska människor har självbevarelsedrift, det går en gräns som nu har uppnåtts. Det är den mentala flykten från denna tunnel som nu tränger fram och påverkar vår vardag,för mot dumheten kämpar du förgäves. Denna tunnel kommer för alltid att stå som ett monument över människans oförmåga att förstå och lyssna. Människor gör misstag men aldrig under sådana här omständigheter där kunskapen redan finns redovisad, där konkreta alternativ har presenterats i pressen.

    Man kan, med all tydlighet inte påverka denna dumhet och det är meningslöst att utkräva någon slags hämnd för de skulle inte förstå. Det enda invånarna kan göra är att betrakta dessa 60 politiker som persona non grata. De behöver inte oss och vi behöver inte dem.


    Klockan är 0830 och det är -0,2gr. En mörk och tung dag

    God morgon

    Pelle