Nästan all medierapportering ger en tillrättalagd bild av det treåriga kriget i Syrien- och tystnaden i debatten är påtaglig. Bilden av den elaka tyrannen och folket, mellan civila syrier som längtar efter demokrati och despoten som systematiskt torterar sina undersåtar krackelerar. Verkligheten är i dag en annan. Bilden skapades för tre år sedan och hängde ihop med den arabiska våren, där makthavarna i Tunisien, Egypten och Libyen fick gå. Detta kunde  i realiteten ske med hjälp av utländska krigsinsatser och spontana folkresningar. I Syrien startade det hela i mars 2011 som demonstrationer mot Assadväldet och att det rådde akut materiell nöd efter fem års torka och missväxt. Det är nu väpnade islamister ser sin chans att skapa sitt storrike med sharialagar, ett rike som skall inkludera även Irak. Stridsvana jihadister strömmade till från Irak, Libyen, Saudiarabien, Turkiet och Tjetjenien.  USA ville ha bort Assad och ingick en ohelig allians med al-Qaida som försågs med vapen. USA:s mål har alltid varit att splittra och söndra i dessa länder för att därigenom kunna tillskansa sig makt för att styra utvecklingen i sin riktning.

    
                            


   Nu har det inträffat att inhemska och utländska jihadistgrupperingar i sammanslutning med al-Qaida tagit över helt. Detta scenario kunde skönjas redan för ett par år sedan. USA tabbade sig med den kemiska attacken och därefter har det gått bakåt för imperiet. Nu har USA, Storbritannien m.fl. avbrutit sitt stöd till den "Fria syriska armén" (FSA) som styrs av jihadistgrupperna, de får också vapen från annat håll. Med andra ord så har USA inte längre något fotfäste i Syrien.

   Islamiska staten i Irak och Syrien är en extrem sunniislamistisk väpnad grupp som innehåller medlemmar från terrornätverket al-Qaidas syriska del, som i sin tur förenats med al-Qaidas avdelning i Irak. Gruppens arabiska namn al-Sham syftar på ett historiskt område som innefattar dagens Syrien, Libanon. Palestina och Israel.Gruppen är mycket brutal och deras ambitioner är ett rike med sharialagar som innebär piskrapp och avhuggna händer för vissa brott.

  
                         


   Enligt Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har 130 000 människor dödats av krigsrelaterade handlingar. Av dessa är en tredjedel civila, drygt en femtedel rebeller, däribland 6000 utländska jihadister-medan hälften utgörs av regeringssoldater. Att såväl regeringssidan som rebellerna har gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser i stor skala är noga belagt av FN,SOHR och andra organ.

   Den beska sanningen om Syrien får vi nog svälja. De som bär ansvaret för att miljontals syrier tvingats på flykt från sina hem finns på alla sidor. De olika grupperingarna bekämpar nu  också varandra lika ofta som regimen. Vapen- leveranserna kommer nu ifrån Iran till Assad och från Saudiarabien till jihadisterna. Framtiden gäller nu inte fred och demokrati, så Västvärldens framtidsförhoppningar har varit förträngda och inte minst i Sverige påtalande naiva. Det var inte länge sedan man kunde läsa i svensk press att det var enbart en tidsfråga innan den grymme despoten Assad skulle störtas, precis som Mubarak, Ben Ali och Gaddafi. I en artikel i New York Times kunde man för ett par dagar sedan läsa, att vi får noga acceptera att den onde Assad kommer att sitta kvar, men det finns värre grupperingar.

   Så det verkar som USA drar ett av de kortare stråna beträffande Syrien. Ju fler aktörer på plan desto svårare blir det att få slut på kriget. Islamisterna kan hålla på i evigheter, se bara på Afghanistan.

  
                       


   Den svenska pressen har många duktiga journalister men de måste hålla sig inom vissa ramar som bestäms från högre ort. Detta skiljer svensk press från mer fristående utländska tidningar som, Der Spiegel, Washington Post, New York Times Guardian m.fl. Att USA  haft en ohelig allians med terroristorganisationen al-Qaida har man vetat länge, men svensk press har här liggat mycket lågt, för det har gällt att hålla den officiella västliga linjen. Sverige är ett mycket försiktigt land och man får på inga villkor irritera det stora landet i väster.

   Tidigare bloggar i ämnet:


   Syriens och USA:s förlorade trovärdighet                          2013-12-13

   Syrien och det eviga kriget                                              2013-12-13

   Syrien och alla dessa lögner                                             2013-07-03

   Syrienkrisen-ett avgörande?                                             2013-05-09

   Spelet om Syrien- "Dirtier Than Ever"                                2013-04-29

   Syrien och al-Qaida                                                          2013-02-12

   Syrienkrisen och dess verkliga aktörer                               2012-08-03

   Syrien-"det folkliga upproret"                                            2012-07-22

   Syrien-ett väl genomtänkt maktspel                                  2012-07-17

   USA och Syrien-ett pokerspel med grymma insatser           2012-06-05

   Kriget i Syrien-en mycket komplicerad historia                   2012-06-04

   Vad händer i Syrien?                                                        2011-12-29


   Bevakningen av detta ärende har varit seriös. Det är inte alltid man får möjlighet att från första början följa utvecklingen av detta maktspel, med sina olika turer och förvecklingar.


   Klockan är 1520 och det är -2gr.Snöar lite lätt.

   God middag

   Pelle