Detta är en mässa över en död. Ordet är latin och betyder vila. Mässan kallas så efter inledningsorden, requiem arternas dona cis Dominie. Detta är en text som vittnar om att något för evigt kan gå förlorat. Bildspråket är suggestivt. "Världen  skaka när domaren kommer, basuner kommer att ljuda" Rubriken är således ett uttryck för förtvivlan, över alla de misstag som ansvariga förtränger, något som man kanske inte vill se, men som ändå måste åtgärdas för landets bästa. Denna nödvändiga "skärseld" som kommer att utebli.                                                                             

     Det handlar om svensk politisk rättvisa, om mobbning, att huka inför en sjuk sak och att samtidigt upprätthålla ett sken av demokrati. Sverige har tagit ett stort steg mot det laglösa tillståndet, endast Frankrike ligger ett steg före. Vi har i dag ingen lagstiftning som kan styra verkligheten som tränger på. Ett exempel kan vara att jämföra med Chicago på 30-talet där "drivmedlet" var alkohol. I dag är det narkotika som genomsyrar samhället. Det handlar om makt, kontroll, pengar, inbäddat i religionens skrud, jihahismen. På 30-talet invandrade krafterna från Sicilien, Cosa Nostra. Amerika saknade en lagstiftning för att kunna hantera problemet, men man kunde tillgripa skattelagstiftningen. I dag kommer kriminaliteten från Mellanöstern i form av en aldrig sinande ström av lycksökare. För många år sedan förutsåg islams chefsideologer detta tillstånd. Sverige var det bästa landet i Europa att islamiseras. Dessa ideologer utbildas i Saudiarabien, landet som inte tar emot en enda flykting.

  

                    

    Italien har insett detta och snabbt kompletterat sin lagstiftning. Kriminella terrorister skall snabbt kunna dömas, fråntas sitt medborgarskap och återsändas till ursprungslandet. Sveriges ansvariga gör ingenting, vi är handfallna inför händelserna, så dödsskjutningar, gängkrig, bilbränder kommer att bli en del av vår vardag framöver, och det kommer att bli värre innan det vänder. Medierna kommer att göra allt för att marginalisera detta tillstånd, då man måste följa direktiven från högsta ort. Sverige har inte gjort något fel och invandringen kommer att fortsätta. Vi är ett liberalt land och kan inte samarbeta med odemokratiska krafter som tex Sverigedemokrater som är ett antiliberalt politiskt parti. Detta parti skall förträngas och medborgarna uppfostras i den rätta andan. Melodin har hörts förut fast i en annan tonart. Makthavarna kommer aldrig någonsin att erkänna att invandringsvolymerna har varit för stora och att Sverige inte varit förberett inför denna massinvandring. Att se allt i svart är naturligtvis enklare, att ha något att relatera till. Denna melodi går i moll, landets dödsmässa, Sveriges requiem.

    Naturligtvis är jag påverkad av detta politiska svek som spelas upp inför våra ögon. Denna regering som skall styra landet till år 2022, men då tror jag att det vänder.
    Klockan är 1430 och det är +4,4gr

   God middag

   Pelle