Landet befinner sig i ett annorlunda krig mot en fiende som inte syns, Det finns ingen ledare för denna fientliga armé som man kan förhandla med, inkräktarna måste oskadliggöras. Dessa mikrober finns överallt, men de är osynliga för ögat. De är encelliga organismer som förökar sig genom delning. Viruset orsakar en akut luftvägsinfektion. De som får de allvarligaste symtomen är de som tidigare haft en underliggande sjukdom som diabetes, hjärt-eller kärlsjukdom eller lungsjukdom.

        Sverige har redan förlorat flera tusen medborgare som dött en kvalfull död. Att dö för en kula i ett traditionellt krig kan inte jämföras med att långsamt kvävas till döds. Då detta krig kommer att fortsätta måste vi fråga oss, vad var det som gick fel? Sverige tänkte inte som andra länder, vi nonchalerade "försiktighetsprincipen" och vårt engagemang var dåligt. Vi stod utan ledarskap, saknade krislagstiftning, saknade utrustning och kunskap. Vi saknade självrannsakan och att tänka utanför "boxen" var det aldrig tal om, trots att WHO i ett tidigt skede hade varnat om virusets farlighet. Sveriges regering gled ifrån sitt ansvar som istället förlades på regionerna. Bilden av Sverige i detta krig mot mikroberna är inte vacker så historiebeskrivningen blir därefter. Sverige saknade en konkret plan och ett tydligt medicinskt högsta ansvar som istället spreds ut på kommunerna.

     Hade Sverige tidigare varit i krig hade det säkerligen gått annorlunda till, vi kan se hur våra grannländer agerade. Det krävs beslutsamhet och snabbhet. Sverige har här tio gånger fler döda än Norge. Man skulle insett sin begränsning härvidlag och samrått med grannländerna. Om man hade gjort detta hade många liv kunnat sparats. Regeringen har gjort många misstag i detta krig mot mikroberna och måste därför ta konsekvensen och avgå. Sveriges befolkning har inte längre förtroende för ledningen i det fortsatta kriget. Vi måste se till att ha ett bättre nationellt ledarskap och höja kompetensen på samtliga berörda om råden. Vi måste börja med att lösa problemet med de 50 000 inställda operationerna.

     I skrivande stund nås jag av beskedet att Corona-viruset ökar över hela världen. Vi får vara beredda på en andra våg i augusti-september. Viruset följer Spanska sjukans mönster. Den andra vågen kan bli kraftfull.


     Klockan är 1830 och det är +19,gr.

     God kväll

     Pelle.