En skuggregering, eller ett skuggkabinett, är en alternativregering som sätts upp av oppositionen  Det gäller att ha ett antal skuggministrar som blir oppositionens talesmän i de frågor som regeringen behandlar och här ingår även en skuggbudget. Det gäller att hela tiden vara förberedd och kunnig inför vad som kan hända. 


     Under det kalla kriget hade vi samarbetet med Nato. Året 1949 bestämdes att Sverige säkerhetspolitiskt skulle vara alliansfritt och neutralt ifall det skulle utbryta en större konflikt som det andra världskriget. Norge, Danmark, Finland och England ansåg att svenskarna var fega och konflikträdda och att Sverige profiterade på de andra västländerna. Detta får vi fortfarande leva med, hur Sverige smet undan sitt ansvar under andra världskriget. Vi lät nazisterna använda vårt territorium för att omgruppera sina trupper och vi sålde kullager till Hitlers trupper ända till USA ilsknade till och hotade med att bomba SKF i Göteborg.

  


     Då tanken på ett Nordiskt Försvarsförbund kraschat valde Tage Erlander en annan väg, nämligen att samarbeta med CIA och Nato. Danmark och Norge gick med i Nato men Sverige förblev neutralt. Men för att inte hamna under sovjets paraply började vi i största hemlighet i samband med säkerhets- och underrättstjänsterna förbereda oss. CIA hade redan tidigare infiltrerat socialistiska organisationer vilket lär ha fortsatt ända till våra dagar. Det var så här "Stay-behind" nätverken bildades som senare blev IB och SSI.

     Ledare värvades som skickades utomlands för träning i gerilla - sabotage- mord och psykologiska operationer Reservnätverk byggdes upp ifall regeringen skulle få för sig att samarbeta med "ockupationsmakten" och därmed förråda "Stay-behind"-nätverket. Det fanns fog för CIA att under Palmestyret att regeringen skulle svika och samarbeta med Sovjet. Under andra världskriget samarbetade vi med nazisterna, järnmalm och kullager. Här noterar vi, att i en proposition föreslogs att i den svenska polisen inte skulle ingå i beredskapsorganisationen utan bistå en främmande makt under ett ockupationsläge. Detta lär ha upprört många inom polisen år 1986.

     Det var många CIA-agenter i Skandinavien som i Sverige levde under täckmantel som affärsmän eller inofficiella yrken. CIA hade stora möjligheter att ta reda på tekniska frågeställningar, tex vad Palme hade för sig. Man hade en klar kontroll över det svenska etablissemanget. CIA och Nato lär ha använt alla till buds stående resurser för att gynna sig själva, så den 28 februari sköts Olof Palme. Det var en expert som genomförde mordet. Palme skulle besöka Moskva och han var väl insatt i Natos strategi i Östersjön skulle han avslöja detta skulle maktbalansen rubbas. Denna risk vågade man inte ta från CIA:s och Natos sida.


     Klockan är 1700 och det är +16,8gr.

     God kväll

     Pelle