Denna politik innebär ett pragmatiskt synsätt, där realistiska resultat är viktigare än moraliska eller ideologiska principer, det är således en resultatinriktad politik. Moral är en kvalitativ egenskap som innebär att man följer de etiska parametrarna vad som anses är rätt och fel, eller den väg som plikten anger.

     I modern tid återfinner vi Barack  Obama och Kissinger som är de personer som mest använt realpolitiken för att nå sina mål, det är en resultatstyrd politik som iland kan konvertera till att bli opportunistisk om det krävs. Denna realism förespråkar det rationella före det emotionella. Enkelt uttryckt realism vs idealism. Läser vi vår historia så framträder Otto von Bissmark som den person som spelat en stor roll i vår världshistoria.  

     


     Realpolitik är en del av den liberala traditionen. Där den effektivaste staten balanserar samhällets krafter. Idéernas kraft eror inte på hur sanna de är, utan hur starkt folk tror på dem. Motivet bakom realpolitik är att hålla liv i liberalismen. USA:s stjärnbanér har i dag revor som beror på spänningar mellan konservativa och liberaler. Den svenska utrikespolitiken, med rötter i det kalla kriget har försåtliga konsekvenser. Det råder stora begreppsförvirringar i landets utrikespolitik.

     Klockan är 1t80 och det är -4,0gr.

    God kväll

    Pelle