Vi upplever nu i Sverige hur vårt järnvägssystem faller ihop. Räls går av, växlar fungerar inte, ledningar rasar ner och urspårningar sker. Än har inga katastrofer inträffat med dödsolyckor. Så här är det inte i andra länder där man sköter underhållet. I Sverige mörklägger man och drar sig för att se problemet som kräver viktiga beslut, och naturligtvis pengar.

   

                 

    Det är magnettågen som är det miljövänliga och framtidsinriktade alternativet. Miljöproblemen med kortdistansflyget löser magnettågen med en toppfart på 530 km per timma. Maglev förtjänar ett erkännande som ett nytt slags miljövänligt tåg. Maglevtåget minskar underhållsbehovet och tidshållningen blir bättre. Varje dag tar vi del av tålmodigt väntande människor på stationerna. De uppvisar ett enormt tålamod med ett system som har tjänat ut.

    Trafikkontontoret hävdar att magnettågen inte bygger på en "beprövad teknik", detta är inte med sanningen överensstämmande, den har funnits många år. Detta uttalande gäller bara för Sverige,i Asien är det annorlunda. Man anar en oro inför en revolutionerande nyhet, det är bättre med räls som man känner till. Nåväl vad säger kritikerna rent konkret.

   

               

                                               En symbolisk bild.

    Tekniken är inte utprovad för längre sträckor. Man kan bara uppvisa maglev- tåg för kortare distanser. En nackdel med tekniken skulle vara den långa växelomläggningstiden som skulle begränsa kapaciteten om tågen behöver stanna på mellanstationer - och nackdelen med maglevtekniken är att den inte är kompatibel med konventionell järnväg. Man kan alltså inte köra vidare på konventionella spår.

   

                   

                                                        Shanghai.

    Sverige siktar in sig på 320 kilometer per timma och med en blandad trafik på höghastighetsbanan. Höghastighetståget skall med andra ord köra på det konventionella spåret. Ingenstans i världen finns det ett sådant system som fungerar. Magnettåg har ca 30 procent av det traditionella tågets underhållskostnader, trots dubbelt så hög hastighet. Vi upplever nu i Sverige något typiskt svenskt, rädslan inför något nytt, risken är stor att man skaffar sig ett nytt underhållsproblem.

    Utred magnet-tågalternativet nu och låt medborgarna i Sverige få ta del av resultatet. De måste få vara med i beslutsprocessen när vi skall tar steget in i framtiden.


    Klockan är 1500 och det är +1,4gr. Snöar då och då.

    God middag

    Pelle