Sveriges strategi har avvikit från andra länders sätt att tackla problemet, därför är intresset stort. Vi stängde aldrig ner samhället på samma sätt som många andra länder och vi rekommenderade inte medborgarna att bära munskydd. Vår statsminister valde en defensiv strategi, så nu kan vi  ta del av resultatet, siffrorna är förfärliga. 


     I skrivandets stund har 6798 människor dött i Sverige. I Västra Götalands län har  987 människor dött. Denna epidemi har blottlagt bristerna i landets beredskap. Politiskt har "beredskapen" varit en "iskall" fråga i Sverige. Efter kalla krigets slut påbörjades en nedmontering av det svenska försvaret och civilförsvaret och beredskapslagren följde med av bara farten.

     De ansvariga försvarar sig med att vi mäter dödsfall på olika sätt i världen därför verkar situationen se värre ut i Sverige. "Det föreligger en risk att andra länder inte registrerar alla dödsfall i coved-19.

     Detta är helt enkelt en förklaring som inte håller. Primärt är de höga dödstalen ett resultat av politisk slöhet, en oförmåga att handla när krisen bankar på dörren. Samtliga politiska partier bär här ansvaret, främst socialdemokraterna som leder landets regering.

 

                                                         Covid-19.

     Kaptenen på skeppet "Sverige" har inte uppvisat den kraft som krävs när en storm bryter lös, han borde inse detta och lämna över befälet. 


     När den värsta stormen har blåst över så bör ett nyval äga rum år 2021. Vem som kommer att ta befälet får bli en politisk fråga.


    Klockan är1430 och det är +3,6gr.

    God middag

    Pelle