Tusentals människor har dött utan att regeringen gjort allt den kunnat för att förhindra detta. Man valde en passiv strategi och erhöll en hög grad av allmän smittspridning. Vår statsminister erkänner att man misslyckats. Detta innebär bland annat att vi svenskar inte längre är välkomna i andra länder och vi har en "vårdskuld" med inställda operationer och personalen lär vara slutkörd.

 

                                 

     Detta är i första hand inte Folkhälsomyndighetens ansvar, det är regeringens misslyckande vars agerande blir mer obegripligt för varje dag som går. Sverige är nu ett skräckexempel i vår värld och Sverigebilden krackelerar mer och mer. Diplomaterna gör nu allt för att rätta till bilden av Sverige, landet som har kommit i fokus tack vare covid-19.

     

                                                       

     Generaldirektören för Folkhälsomyndigheten ger Tignell sitt fulla förtroende. Han erkänner att man inte lyckats skydda sina äldre , men drar inte några slutsatser av detta . Han skyller på gällande lagstiftning och organisationen. Folkhälsomyndigheten skall inte bära ansvar för svagheter i det svenska systemet. Generaldirektören har i högsta grad försvårat kampen  mot coronaviruset genom uttalandet: "Att det är osannolikt med ett större sjukdomsutbrott i Sverige" Uttalandet är häpnadsväckande, han skulle naturligtvis sagt tvärtom.. Det hade varit hans plikt att varna regeringen och det svenska folket. "En stadsepidemiolog avgår inte, det är något som politiker gör". Visst är detta rätt, men han är en symbol för missbedömningarna. Varför skall vi ha en Folkhälsomyndighet som inte gör sitt jobb? Regeringen har byggt alla sina beslut på Folkhälsomyndigheten som inte har fungerat. Tegnells uttalande att: "det är ingen bra idé att arbeta hemifrån då det skulle vara dåligt för jämlikheten" Detta är ett politiskt uttalande och det är därför det gick snett i månadsskiftet mars-april.

     Att dö i covid-19 innebär att man långsamt kvävs ihjäl. Det är en död som tar tid

   

     


                                Kurvan för Sverige är förskräcklig.

    I all planering är det nödvändigt med samråd. Att inte samråda med de skandinaviska länderna är totalt oförståeligt. Att gå fram med en gemensam strategi hade sparat människoliv och varit försvarbart på ett helt annat sätt. Konsekvensen måste bli att regeringen avgår och generaldirektören pensioneras.


     Klockan är 1005 och det är +15,3gr.

     God morgon

     Pelle