Den politiska vänstern hämtar i dag sin näring från islams värld. Detta innebär en positiv syn på allt som är förknippat med muslimskt tänkande och en negativ inställning till dess motsats som har benämningen islamofobi. En person med kritisk inställning till sharialagar erhåller epitetet islamofob och får lämna scenen. Detta leder till att enfalden kan bli monstruös, då analys inte får äga rum. Det kan också innebära att frågan styrs på sådant sätt att samtalet inte blir meningsfullt. I Egyptisk TV utfrågades en statsvetare om hur han såg på islams utbredning i Europa. Hur såg han på den positiva syn som den politiska vänstern har på islamiseringen i Sverige. Efter att varit tyst en stund kom svaret, politisk idioti finns överallt, även här i Egypten.

   Svenskarna är ett lydigt folk och rädda för att på något sätt vara avvikande. Vi reagerar som en fårskock, springer åt det håll som för stunden anses vara den korrekta. Vi tillåter inte öppenhet, då risk finns att kontrollen över den politiskt utstakade vägen kan ifrågasättas- så vi är nog Europas räddaste folk. Vi vågar inte ens lyfta fram arabiska filosofer som vill ha en uppgradering av Koranen, denna bok som aldrig har förändrats. 

   Sverige är på väg in i en annorlunda tid. Hur den skall gestalta sig beror naturligtvis på hur våra politiker kommer att hantera situationen. Att hjälpa människor i nöd är en sak, att styra samhället i önskvärd riktning är en helt annan uppgift- och om detta bör vi samråda. Att inte tala om problemen har tydligen blivit tabu. Att mörklägga konsekvenserna måste betraktas som ett svek mot Sveriges invånare.

   Det är djupt oroande att våra politiker inte tar upp problemet med denna kulturkrock som vi står inför. Mängden av invandrare har naturligtvis betydelse, detta är en självklarhet, för i en demokrati har varje människa en röst. Det verkar som om våra makthavare  inte bryr sig då problemet ligger framåt i tiden.

   Skall vi svenskar anpassa våra seder och bruk efter imamernas diktatur så innebär detta att vår kultur så småningom tynar av. Islam kan inte påverkas, har inte förändrats på 1400 år. Snälla och hänsynsfulla svenskar har här mycket svårt att ställa krav. De har fört denna detalj åt sidan, det hela kan således komma att betraktas som ett utdraget nationellt självmord.                               

    Muslimska Brödraskapets chefsideolog Yusuf al-Qaradewi säger att alla muslimer bör eftersträva att bygga upp sina egna samhällen och vägra att låta sig integreras. Annars kommer de att smälta som salt i vatten. Detta identitetsbevarande kräver att muslimer i väst får möjlighet att inrätta institutioner som drar en gräns mot omvärlden. Kravet på sharialagar är således ett delprojekt i målsättningen att avskilja muslimer från icke troende muslimer. Al-Qaradewi hävdar att dialogen med eliten i väst går ut på att bereda mark för islam.


                            


   Som motivering för invandringen är att Sverige behöver arbetskraft hävdar vår regering. Detta är en lögn.

   I Sverige är endast 2,5 procent av den totala arbetsmarknaden tillgänglig för lågkvalificerad arbetskraft. Vi behöver inte mer arbetskraft då utvecklingen går mot färre jobb. Hälften av alla jobb i Sverige kan ersättas med tekniska lösningar. Detta innebär att 2,5 miljoner jobb försvinner i framtiden. Dagens kommuner räknar med att minst 70 procent av dagens flyktingar måste försörjas med socialbidrag.

   

                          

   Detta innebär högre skatter, minskade löner och större utlandslån för staten. Sverige har med andra ord tagit steget in i något som ett ytterst fåtal har begrepp om. Därför råder anpassningens kultur i Sverige- som så många gånger tidigare i vår historia.


   Klockan är 1300 och det är +15gr.Regn då och då.

   God middag

   Pelle