Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) påvisar att kinesiska investeringar i svenska bolag ökat betydligt under de senaste åren. Över 50 svenska företag är numera majoritetsägda av kinesiska bolag. Sverige befinner sig på tredje plats på den kommunistiska diktaturens inköpslista, där intresset för Västsverige är speciellt tydligt. Det föreligger ingen analys om vilka kopplingar som finns mellan kinesiska staten och de privata bolag som förvärvat svenska bolag, men sannolikheten är mycket stor att en sådan koppling existerar. Känslig teknik förs över till den kinesiska militären och genom investeringarna utsätts Sverige för politiska påtryckningar. Svenska staten har varit naiv på många sätt och enbart stirrat sig blind på den enorma marknaden som Kina utgör. Vi har inte haft någon strategi för att bemöta Kinas anstormning. Kinas strategi är att splittra EU, söndra och härska gäller fortfarande. Kinas medvetna strategi är att utnyttja den civila industrin för att få tillgång till den teknik som militären behöver och allt styrs i slutändan av kommunistpartiets ledning.                      


      Kinas offensiv i Europa är oroande. En grov uppskattning pekar på  att 30 miljarder euro har investerats under 2017. De kinesiska bolagen har fritt fram i Europa till skillnad från europeiska bolags möjligheter i Kina. Kinas mål är att bli en supermakt inom tillverkningsindustrin.

     Under 30-talet handlade Sverige med nazi-Tyskland. Vi sålde järnmalm för Hitler krävde det svenska stålet för sina kanoner och vår Bohuslänska granit var mycket omtyckt. De tyska uppköparna var trevliga och kontrakten hölls alltid. Man blundade för att nazi-Tyskland var en diktatur av värsta sort. Man förträngde koncentrationslägren och judepolitiken, affärerna sattes alltid först. Göteborgs-Handels och Sjöfartstidning med sina inlägg var i högsta ett irriterande moment, men det var sån ordning och reda med Tyskland. Tre betydande köpmän i Göteborg yrkade på att GHT skulle beläggas med publiceringsförbud.

     

      

                          Kinas interneringsläger för oliktänkande.                                

      Vår historia upprepar sig aldrig identiskt, det förekommer alltid variationer. Problemet är att man aldrig vet hur motsättningarna kommer att sluta. Det finns en risk att en åtgärd utlöser en annan och man hamnar i en ond spiral. USA:s president ifrågasätter regelsystemet som byggdes upp efter andra världskriget, men Sverige måste själv välja väg in i framtiden där Kina utgör en påtaglig fara.


     Klockan är 1000 och det är +13,0gr.

     God morgon

     Pelle