Islam genomsyrar alla samhällen som berörs. Frågan om jämlikheten sätts på sin spets på samtliga nivåer. Sverige är ett mångkulturellt land ett sekulariserat samhälle som accepterar islams värderingar beträffande jämlikhet, eller har jag fel?

       


     Islam grundar sig på Koranen och några skrifter om kvinnofrågor har inte lyfts fram för jämlikhetstänkandet finns inte vad vi menar med detta begrepp. Det är förhållandet mellan män oh förhållandet mellan kvinnor som berörs. Man skall se båda könen som lika i sina förutsättningar att jämföra man och kvinna är uteslutet för rollerna skiljer sig åt då de är biologiskt och sociologiskt betingade vilket kan regleras genom lagstiftning. Ett citat ur Koranen: "Men de som gör gott och har tron-man eller kvinna-skall stiga in i paradiset oh de skall inte lida så mycket orätt som skåran i en dadelkärna (4:124)

      Man måste omtolka Koranen för att uppnå vad vi menar med jämlikhet. Men att ändra Guds ord är ej möjligt enligt vissa grupper av troende. an har olika uppfattningar om historieskrivningen, man tolkar det mesta olika för islam är av sin natur kvinnofientlig. Vi skådar resultatet av ett patriarkaliskt synsätt. Islam erbjuder kvinnan rättigheter men det är Gud som dikterar villkoren. Kvinnan är förtryckt i den muslimska världen men islam har ingen skuld i detta då det är Gud som står för orden så frågan kan inte få ett svar. Kan man säga att islam erbjuder ett jämlikt samhälle? De flesta invånarna i de länder som berörs anser detta men Sverige har en annan uppfattning. Är det då möjligt att omtolka Koranen den borde ju vara glasklar? Det är här vi står i dag, Många framstående kvinnliga forskare anser att detta är absolut viktigt att göra. Frågan om islam är mycket komplex. Juristen oh människorättskämpen Shirin Ebade är en som till och med fått Nobels fredpris. Men var är de svenska kvinnoorganisationerna när skall de ta upp kampen på barrikadera?


     Klockan är 1645 och det är +85gr.

     God kväll 

     Pelle