Sveriges siffror för antalet döda  i covid-19 är chockerande: l6113 döda. I jämförelse med våra grannländer är detta oacceptabelt. Finland 406, Norge 301, och Danmark 765 döda. Sveriges strategi är med andra ord felaktig. Man är oförmögen att fatta beslut, man ger enbart rekommendationer fast man befinner sig i ett krig där fienden heter covid-19. Befinner man sig i ett krig måste regeringen fatta obekväma beslut som rör medborgarna, men fegheten styr så människor lider och dör. Vad skall den övriga världen ha för uppfattning om oss? Det yttrar sig i ett konkret handlande, man stänger sina gränser. Nu har regeringen fattat sitt första beslut, "sprit får inte serveras efter kl.2200 på restauranger och krogar"- Häpnadsväckande!

     


     Tre principer styr Sveriges krishantering, ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen. Enligt regeringen skall dessa tre principer samverka för att skapa ett Sverige som har förmåga att utstå kriser och därmed skydda oss från covid-19. Man delegerar kriget till lokal nivå. Regeringen styr på nationell nivå med regeringsbrev till berörda parter. Resultatet kan vi nu ta del av, det fungerar inte. Att byta strategi är påtagligt nödvändigt! för att förhindra att fler människor lider och dör av Corona-viruset

 

Han vill säkert väl, han ger råd och rekommendationer, men människor dör.


     Så hur gör våra grannländer? Det är hög tid att byta strategi. Det är beslut som måste fattas innebärande att vissa verksamheter måste stängas ner, det skall vara krav på munskydd, reseförbud mm.

      

 

     Detta ser inte bra ut.     Klockan är 1300 och det är +7,5gr.

     God middag

     Pelle