Det svenska folkhemmet kommer vi inte att känna igen om ett decennium då det krackelerar bit för bit. Signalerna är många och kan inte misstolkas, de är konkreta och tydliga. Vi matas ständigt med nya eufemismer som skall rättfärdiga den nya politiken. Gamla värderingar har förlorat i betydelse. Sverige vårt fosterland gäller inte längre, det har övergått till något diffust allemans land, där ordet svenskhet är tabu.

 Men vi är trötta på att se hur den offentliga sektorn förfaller. Vi är förbannade över att makthavarna spelar bort våra pensioner och att ålderdomshem byggs om till flyktingmottagningar. Det räcker nu, vi har fått nog.

   Några ord hämtat från "Newsmill": "När det gäller frågor som rör invandring och asyl. Det har alltför länge, i politiken och i det offentliga samtalet, rått ett öststatsliknande klimat, där den som har en kritisk hållning utifrån fakta riskerar att stämplas som psykiskt störd, förhållandevis lidande av någon fobi som resulterar i aversioner mot främmande människor, religioner eller kulturer".

   Sverige behöver en annan strategi. Vi skall ta emot folk som håller på att förintas. Vi skall hämta dem direkt från dessa läger. Vi skall ge dem skydd i Sverige,men inga utfästelser om livslångt försörjningsåtagande, för man måste ha ansvar för sin egen familjs försörjning. Vi måste kunna ställa krav då våra resurser inte är outtömliga. Vi är i dag ett rikt land, men hur länge?

   EU förfaller och det har aldrig varit en sådan dålig ordning som nu i denna gemenskap. Någon hjälp i framtiden kan vi inte räkna med få från EU då kassakistan för länge sedan är tom. Runt om i Europa ser vi tydliga tecken på kris. Grekland, Italien, Spanien och Portugal uppvisar försämrad levnadsstandard. Människor har ställts utan arbete och bostad. De som har kvar sina jobb har fått acceptera lönesänkningar på 50 procent medan politikerna sitter avskärmade i sina respektive parlament. Förnedringen är total.

   Nya flyktingströmmar kommer från Mellanöstern, så när inställer sig den verkligt djupa krisen? När drabbas vi av Greklandssyndromet?

   I dag noterar vi att våra tåg inte går i tid på grund av att underhållet är eftersatt. Vi har redan i dag zoner i landet där polisen mycket ogärna går in i då Klanerna har tagit över. Rättssäkerheten är rent ut sagt usel. Vi har en våldtäktsvåg Sverige som har ökat med 1500 procent. Vår polis har inte juridisk möjlighet att köra bort inkräktare från tomtmark då vår lagstiftning inte hängt med. Man mörklägger brottsligheten från statens sida och pressen tvingas att hänga med. Detta är det mest allvarliga då förtroendet för våra valda ombud minskar i snabb takt. De ljuger inte längre lika bra som förut och i den digitala tid vi lever i är det lätt att få reda på vad som gäller.

   

                              

   Den stolte svensken existerar inte längre. Det är mångkultur, feminism och HBTQ som vi skall vara stolta över. Den svensks välfärden och folkgemenskapen raseras i rask takt. Den "svenska modellen" har bytt namn och heter nu "invandringsmodellen".

   Som avslutning på denna förfärliga blogg tillåter jag mig att ta en titt in i framtiden på några av våra symboler.                         

   Den svenska flaggan har avskaffats då korset är en kränkande bild för muslimer. Anpassningen är redan påbörjad, då skolor har förbjudet eleverna att vifta med svenska flaggor.

  

                    

   Nästa omgång sedlar som skall tryckas kan mycket väl se ut så här. Vi har lyckats förhandla oss till de tre kronorna, men det satt hårt åt.


   Men det viktigaste av allt är naturligtvis vårt ansikte utåt, nämligen hur skall TV-hallåan se ut. Som expert har Mona Salin fått ett hedersuppdrag att vara med vid uttagningen.                           

                             Men det blev inte någon av dessa. 

 Det största partiet i riksdagen, det muslimska partiet, valde nedanstående.                        

          

    Rapport behandlade gränsintermezzot vi finska gränsen där det råder mycket spända förhållanden. Danmark har också infört passtvång och det är förbjudet för fritidsbåtar att angöra danska hamnar. Norge förhåller sig fortfarande neutrala, men överväger att införa passtvång för att förhindra jihadister att ta sig över gränsen. Så till sist, det muslimska laget i fotboll har just besegrat IFK.


   Är denna situation möjlig? Ja, det hela är en fråga om demokrati.


   Klockan är 1630 och det är +14gr. En skur då och då.

   Ha en riktig myskväll

   Pelle