Enligt New York Times är nu Sverige ett skräckexempel för världen och därmed är vårt rykte solkat för en lång tid framöver. Det är nu nödvändigt att agera snabbt och lyfta fram en syndabock för detta experiment med människoliv. Det krävs en ny regering så fort som det någonsin är möjligt. Vårt grannland Norges reaktion talar sitt tydliga språk, där ett lagförslag skall vara klart för att säga upp Genevekonventionen om Sverige kollapsar. Svenska flyktingar kommer att avvisas vid gränsen och inte beviljas asyl. Detta är ett kraftfullt hot riktat mot den socialdemokratiska regeringen. Detta förslag till krislagstiftning vill den norska statsministern ha på plats i händelse att svenska myndigheter kollapsar inför trycket från invandringen. Vår nation måste därför kunna peka på konkreta handlingar, det räcker inte längre med vackra ord.

 


      

     Det mångkulturella samhället är den största förändringen i landets historia. Det är ett experiment som verkställts i det tysta, utan öppen diskussion eller folkligt mandat. De positiva effekterna kan betraktas som försumbara, medan de negativa är växande. En söndertrasad nationell gemenskap är bara ett exempel som beror på invandringen. Sverige måste införa ett omedelbart asylstopp och inleda en aktiv återvandringspolitik. Det gäller att stimulera frivillig återvandring. Migrationsverket bör därför ges ett särskilt uppdrag som innebär att underlätta återvandring med etableringsstöd, allt efter det enskilda behovet.

 


     Granskar man kostnaden för integrationen så finner man följande att ta hänsyn tlll: Anställningsstöd, kompletteringsutbildning, kommunalt introduktionsprogram, etableringssamtal, arbetspraktik, etableringslots, arbetsplatsintroduktion, jobb-coach, särskild rådgivning för företagande, ny-statskontor, nystartsjobb, extra tjänster, beredskaps..... (Joakim Ruiz). En förenkling av detta blir ca 3 miljoner kronor per invandrare.

     Nationens anseende är svårt att omsätta i kronor, vi kan bara ana att detta leder till miljarder kronor. Skeppet Sverige läcker som ett såll och är på god väg att haverera. Detta är inte fake-news.


      Klockan är 1050 och det är +18,0gr.

      God morgon

      Pelle