För demokratins dödgrävare  är den auktoritära staten ett mål och coronan en möjlighet. Finanskrisen innebar slutet för drömmen om oreglerade marknader. Coronakrisen kommer att innebära slutet för att sänka skatterna som har dominerat under lång tid för det är omöjligt att urholka landets sjukvård. Corona-viruset kommer att svepa över världen i många år, men det öppna samhället måste vidmakthållas. Det finns en dröm om ett socialistiskt Europas förenta stater, med en gemensam politik, moral, ekonomi och ideologi. Dessa krafter ser Corona-viruset som ett vapen i socialismens tjänst.

    

                  

     I EU kommer nationalstaten att förlora i betydelse som politisk och ekonomisk enhet. De beslut som tidigare format svenskheten är då historia, då Sverige är ett litet kulturområde till skillnad från de engelsktalande. Vårt grannland Norge har insett detta och valt en annan väg. Socialdemokratin har härvidlag svikit landets invånare och vägrar att inse att samhället bör bevaras och dess identitet stärkas. Detta kräver att man tar ställning mot EU:s socialism. För att bevara vårt Sverige krävs en nationalistisk grundsyn, men socialdemokratin hotar med "mörka krafter", underförstått nazistiska strömningar.

     

                         

     Ett Europas förenta stater kommer inte att fungera då skillnaderna är alldeles för stora när alla länder åberopar undantag för sin nationella särart faller bygget ihop. Hur skall maktfördelningen se ut mellan länderna? Vad kommer Sverige att få offra för bekostnaden av det gemensamma? En nationalstat är en "geografisk avgränsad stat, vars befolkning i stort sätt har samma härstamning, språk och kultur. En nationalstat har sin grund i en historisk forntid, det förutsätter en kollektiv identifiering med landet. Corona-krisen får inte rubba vår grundsyn på Sverige som en självständig enhet.


     Klockan är 1105 och det är +16,7gr.

     God morgon

     Pelle