Kunskapen angrips med medvetna lögner, desinformation, propaganda och likgiltighet. Kunskapen har utmanats många gånger genom vår historia, men kunskapen har alltid vunnit. Aristoteles lär ha sagt att människan är trots allt det förnuftigaste djuret. Kunskap spelar roll för det demokratiska samhället, och Göteborg är staden där detta sätts på sin spets.

  

                        

    Står inte invånarna i staden inför en gemensam verklighet? Kan vi inte komma överens om grundläggande fakta? Har vi blivit kunskapsresistenta? Det krävs naturligtvis ett samspel mellan praktisk och teoretisk kunskap. Det tillstånd vi befinner oss i kräver övertygelse, ett tillstånd för att hålla något för sant. Kunskapsförmedling handlar om att få människor att tro på det som sägs är sant, men våra förtroendevalda har inte blivit övertygade då deras handlingsmönster inte har förändrats. Kunskap är inte detsamma som övertygelse, hur stark denna än är, det har med omdöme att göra. Det som krävs är att omdömet måste vara sant. Kunskap kräver inte bara en övertygelse, utan övertygelsen måste vara sann. ( Ett konkret exempel: En träpåle i marken som utsätts för syre i brist på grundvatten ruttnar)

    En övertygelse måste vara sann, den måste baseras på  evidens, "vetenskapliga belägg". Kunskap kräver evidens. Det finns två källor till kunskap att erhålla evidens på: Direkt från våra sinnen och indirekt från andra människor vad de berättar för oss. Båda är helt avgörande för att vi skall kunna fungera som människor. Detta är en arbetsfördelning där vi alla  bidrar på olika sätt. Vi kan bygga vidare på etablerad kunskap, vår värld består av en komplex värld av expertis som utgör vårt samhälle, i detta fall återfinner vi staden Göteborg.

    

             

    Kunskapen kräver bevis. Om vi inte kan lita på våra sinnen så kan vi inte lita på något som tillhör de grundläggande vetenskaperna. Det räcker inte med evidens, misstag måste bli uteslutna. Den filosofiska skepticismen kan vara förödande för vår stad, vi kan inte lita på någon kunskap överhuvudtaget. Våra förtroendevalda i Göteborg har blivit kunskapsresistenta.

    De tror vad de vill tro, inte det de har skäl att tro, våra politiker är inte rationella. Detta är ett omotiverat tänkande, man förtränger kunskapen. Omdömeskunskap är en variant som är svår att lära ut, det handlar om förmågan att bedöma en situation på ett vettigt sätt, att gräva ut en tunnel när det inte behövs är tecken på dåligt omdöme. Kunskap är inte en aktivitet utan ett tillstånd, ett tillstånd där våra förtroendevalda lider brist på en välgrundad övertygelse. Kunskapen har ett stort värde för den hjälper oss att nå ett mål. Den har ett stort värde då den mänskliga tillvaron bygger på kommunikation, diskussion och samarbete. Detta har inte våra förtroendevalda förstått.

  

                        

    Politiska beslut reflekterar hur medborgarna vill att samhället skall se ut, i detta fall gäller det Göteborg där sju av tio invånare säger nej till Västlänken. Staden styrs av faktanihilism, faktaförnekare vars konsekvenser kan bli mycket svåra för framtiden.


    Klockan är 0630 och det är +20,0gr.

    God morgon

    Pelle