Denna stad blev en symbol för det moderna samhällets kollaps med arbetslöshet, kriminalitet och tomma skyskrapor. Skulderna växte under flera år och flykten av invånarna minskade skatteintäkterna. Detroit fick till slut "skräpstatus" så att få nya lån misslyckades. Man hade också gränser för hur mycket invånarna fick beskattas. Staden hamnade i en ond cirkel och invånarantalet på två miljoner krympte till hälften, arbetslösheten låg som högst 28% ner till 16%. Stadsförvaltningen, uppbyggd under de gyllene åren , tärde på stadens utgifter och när många slutade att betala fastighetsskatt så ökade farten i utförsbacken mot ruinens brant. Tusentals byggnader stod öde och tomma. Till detta skall läggas den högsta våldsnivån i USA, fem gånger högre än genomsnittet. Polisen löste mindre än 10 procent av alla brott som anmäldes. Staden tvingades stänga 210 av 317 parker. 40 procent av stadens gatubelysning fungerade inte. Det var en mörk stad.            Detroit var en av USA:s rikaste städer som nu låg i spillror. Arbetslösheten för den vuxna befolkningen uppgick till mer än 50%. Arbetslösheten bland unga och outbildade låg på ca 60 procent. Det är alltid de fattiga som drabbas värst. Stadens guldår var på 1960-talet när bilindustrin blomstrade och skapade hundratusentals jobb. Staden var då en av de rikaste städerna i USA och staden växte så det knakade. Detta var den amerikanska drömmen som i dag är ett minne blott. Det var den höga kriminaliteten och upploppen under 1960-talet som fick medelklassen att flytta till lugnare närområden.

  

                        

    Detroit blev en spökstad efter konkursen, bussar som aldrig kom, en sophämtning som fungerade sporadiskt och gatlyktor som slocknade. Det var råttornas tid och vardagslivet för de invånare som vägrade att ge upp blev verkligen mörkare. Det var korruptionen och vanskötseln av ekonomin som låg bakom konkursen - den största enskilda kommunala kraschen i USA:s historia, staden togs under tvångsförvaltning. Bankernas tillit var försvunnen.

         


    En konkurs ger den utsatte ro från att betala sina räkningar och har därigenom möjlighet till omstrukturering av verksamheten, man kan börja på ny kula. Staden börjar göra upp med sin destruktiva kultur som man skapat. Stadens kommunala ledning omarbetas och kommer att byggas upp, nerifrån och upp. I dag finns det tecken på en återhämtning där det gäller att få människor att bosätta sig central, därefter kommer de verksamheter som följer med strömmen.

    Det är naturligtvis en ren tillfällighet om någon av ovanstående parametrar skulle råka sammanfalla med Göteborgs problem. Göteborg kan aldrig gå i konkurs för det föreligger ingen gräns uppåt för den kommunala beskattningen. Staden Göteborgs skulder uppgår i nuläget till ca 40 miljarder kronor.


    Klockan är 1145 och det är +10gr.

   God middag

   Pelle