Detta är en teori som betonar kooperativa styrelseformer och en tilltro till massans förmåga att lösa  ekonomiska och politiska problem. Grundpelaren är att kollektivets bästa också är individens bästa, Dagens socialism har inget gemensamt med 1800-talets radikala former av socialism. Men genom ett historiskt perspektiv kan vi förstå dess ideologi som präglar 1900-talets socialdemokrati.

  

                       

    Det var industrialiseringen under 1800-talet som skapade stora skillnader i levnadsvillkor, ägandet, bankerna (kapitalisterna), arbetarna (proletärerna) och en usel arbetsmiljö. Lönerna var dåliga och någon semester fanns inte. Helt logiskt slöt man sig samman för att uppnå bättre villkor för samhället måste förändras.

    Ordet socialism kommer från latinets socius som betyder samhälle. En socialist menar att det är bättre att lösa problemen tillsammans för individen klarar inte detta.

    Karl Marx skrev 1848 det "Kommunistiska Manifestet" som fick stor betydelse för socialismens framväxt. Detta var en förklaringsmodell för hur samhället utvecklas och hur arbetarklassen skulle kunna ta den politiska makten. Vi fick nu revolutionärer och reformister. Det blev en splittring efter den ryska revolutionen år 1917.

  

                                      

                                             Vår statsminister          

    Socialdemokraterna strävar efter ett fritt, jämlikt och solidariskt samhälle. Detta är den socialdemokratiska drömmen (utopin). I takt med att samhället utvecklas uppstår nya samhällsproblem. Det perfekta socialdemokratiska samhället blir en omöjlighet då utvecklingen aldrig avstannar, partiet måste således genomgå en förändring. Man borde ta avstånd från socialismen, lämna detta bakom sig och skapa ett nytt "jämlikhetsbegrepp" som är mer realistiskt. Socialismen är ingen monolit och den saknar en vedertagen definition. Inget av marknadens element pekar i dag på det ekonomiska systemet socialism. Analytiska ansatser generar inte ståndpunkter att produktionsmedlen skall ägas kollektivt, denna tanke är död. Det är en omöjlighet för dagens socialdemokrater att luta sig mot denna teori. Socialdemokratin har vuxit fram ur den socialistiska myllan men som i dag består av egen livskraft. Allting pekar på en pragmatisk inställning, borta är begreppet planhushållning. Människors drivkrafter kan inte tas tillvara- och dess friskhet kan inte förverkligas i ett socialistiskt system.

  

                               

                                  Göteborgarnas Ann-Sofie.

    Socialismen är i dag på tillbakagång i hela Europa. Socialdemokratin befinner sig i fritt fall och som maktfaktor är den på vissa håll utraderad. Socialdemokratin får finna sig i att vara stödpartier till en starkare regeringspartner i europeiska länder. Det är med andra ord en sanning att socialdemokratin sedan millenniumskiftet tappar mark, de befinner sig i en universell kris, men de nostalgiska rötterna är otroligt starka och sega. "En gång sosse alltid sosse, oavsett hur samhället förändras"


    Klockan är 0230. Man sover en stund, vaknar och skriver färdigt. Det är mörkt     och kall, -4,6gr

    God natt

    Pelle