Socialdemokratin och Miljöpartiet har nu valt en väg ut ur en dunkel socialism -och en rädda- världen- politik. De har valt att satsa på ett praktiskt projekt, nämligen en översyn av landets stambanor och därmed hamnar fokus på snabbtågen. Detta är en helt riktig strategi för att politiskt kunna dominera scenen i decennier framöver. Moderaterna som lever kvar i specerihandlarrollen har inte riktigt hängt med i svängarna då de inte fått kredit och debet att gå ihop. Lyfter man blicken och ser vad som händer inom detta område så är världen full av kapital och tekniskt kunnande som bara väntar på att få lyfta Sverige in i framtiden. Asien har tagit ett stort steg i denna utveckling- och det gäller nu att lyfta Sverige in i framtiden så det är dags att börja göra affärer. Sverige är ett rikt och stabilt land som tilltalar det största landet i Asien nämligen Kina.      


    "Det är viktigt att de nya stambanorna färdigställs under en kort koncentrerad period för att för att redan de färdiga delarna ska komma till snabb nytta". Detta enligt professorer vid KTH. Detta talar för att låta kineserna få ansvaret.                       

                                                Tekniken.


    Maglev-tekniken förpassar "rälsingenjörerna" till en undanskymd vrå i teknikens värld. Tåg med räls på syllar är inte längre framtiden. Asien visar vägen, där Kina, Japan och Sydkorea ligger långt framme med sin teknik. Man måste våga ta steget fullt ut. Man måste ha djärvheten att bryta med Trafikverkets gammalmodiga ideologi. Tveklöst måste man jämföra magnettågen med tåg på räls. I en hemlig offert lär China-Railway ha erbjudit Sverige att bygga höghastighetsjärnvägar 25 miljarder billigare än vad Trafikverket kommit fram till. Detta är en uppgift som tydligen stoppats längst ner i lådan. Men var har vi våra grävande journalister?


 

             

                                                      Gårda Station

                                            Oslo - Göteborg - Köpenhamn.


    Ett magnettåg väger ungefär hälften av ett snabbtåg på räls. För en sträcka på 60 mil innebär detta en besparing på 50 %. Maglevtåg accelererar 5 gånger snabbare och kör i 500 km/tim., detta innebär avsevärt mindre tidsförluster. De siffror som i dag finns tillgängliga är förödande för tåg med hjul på räls.

       

                  

                       Göteborg navet i sträckan NORGE - DANMARK

     Västlänken blir härmed värdelös, för man kan inte dra ner dessa tåg i en tunnel under centrala staden. Det är hög tid för Göteborg att gå vidare med kollektivtrafikens utveckling, man måste våga ta egna initiativ och inte vänta på Stockholm. Det gäller att lyfta fram ett projekt innan valet 2022 som innebär att invånarna vågar tro på en framtid. Västlänken och linbanan bör så snabbt som möjligt läggas till handlingarna. Sträckan Oslo - Göteborg -Malmö står i fokus där Göteborg blir navet.

    SBK starta utredningen, vänta inte !


    Klockan är 1155 och det är -1,3gr.

    God middag

    Pelle