Girighet är trenden att vilja ha mer än nödvändigt. Det gäller ekonomisk tillväxt som bryter gränser, en tillväxt till varje pris. Girigheten är en av de sju dödssynderna och är nyckeln till självförstörelse, så staden Göteborg håller på att förstöra sig självt. De ansvariga befinner sig i ett emotionellt tomrum. Denna gång handlar det om att tjäna pengar på ett torg. En exploatering på Skanstorget innebär ett högre markvärde för fastighetskontoret, samtidigt som det blir ett klirr i kassan för byggmaffian. Att öppna dörren till girigheten blir således att öppna dörren till vår bittraste fiende, den ohämmade exploateringen. Spåren i Göteborg förskräcker. Narighet, vinningslystnad och  roffaranda får naturligtvis inte blandas ihop med sparsamhet.  Det gäller att sätta gränser för snikenheten.

   

                     

                                          Torget har försvunnit

    Många politiska ideologier lär ut altruism och medmänsklighet som en dygd och att ett fromhetsideal bör följa etiska normer. Samhällslära kan betraktas som en vetenskap där samhället grundar sig på människans böjelser för samlevnad och välvilja. Dessa "djuriska" böjelser som styrs av bankirer måste underordna sig intelligensen om den totala utvecklingen. Den positiva filosofin har således ett drag av religiös betydelse som kräver vissa uppoffringar. Skanstorget identitet måste bevaras med en rimlig exploatering, ovanstående förslag skall utgå.

  

                      
   
                   Liknelsen med ordföranden i FN är endast en tillfällighet.   

    Som f.d. planarkitekt för centrala staden är det lätt att konstatera att Fastighetsnämnden är girighetens nav, det är helt enkelt deras roll i planeringen. Man utgår ifrån att blir det fel så finns det en byggnadsnämnd som säger nej. Det som är oroande i dag är att denna motpol till girighetens enorma krav inte längre tycks existera. Det har blivit en obalans i systemet. Kan man då inte bygga på Skanstorget? Jo, men man måste iaktta vissa gränser, estetiska krav och tillföra ett innehåll som kan motiveras. Det skall innebär ett lyft för staden som tex smålägenheter för ungdom som studerar. Då kan vi också i stort sett bortse från bilkravet.                   

    Denna skiss visar inget annat än att det är möjlighet att bevara torget samtidigt som man tillför bostäder. Förslaget är ett inlägg i debatten om Skanstorgets gestaltning. Volymer, material mm. blir en senare fråga.           Skanstorgets bevarandegrupp lyfter fram nedanstående förslag.

                 

    Ansvarig planhandläggaren på SBK har säkerligen inga svårigheter att rikta kritik mot detta förslag.
Helheten är splittrad och någon "motor" i förslaget existerar inte. Den eviga balansgången med girigheten har man inte förstått, men det är inte heller deras ansvar, det åligger byggnadsnämnden.    Klockan är 1155 och dimman ser ut att lätta.

   God middag

   Pelle.