De tyska nazisterna hade svårt att tro på nyheten om Hess fallskärmshopp över Skottland. De hade fått lära sig att deras ledare var ofelbara halvgudar, så när en av deras högsta ledare nu ansågs vara en idiot måste detta vara en lögn. Rudolf Hess ville sluta fred med Storbritannien så man kunde vända de gemensamma resurserna mot kommunisterna i öster. Han var övertygad om att detta var Hitlers vilja.


                      


     När Big Ben hade slagit sina slag rapporterade BBC att inga fler tyska ministrar kommit inflygande på den sista tiden. Göring och Goebbels fanns i säkert tyskt förvar. Ett populärt brittiskt skämt var ett tänkt möte mellan Churchill oh Hess. "Så är det du som är galningen, undrade premiärministern. "Å nej svarade Hess, bara hans ställföreträdare". BBC fortsatte med sina nyhetsbulletiner till glädje för motståndsrörelserna i de nordiska länderna. "I dag fick vi veta att Hess verklige är galen - han vill återvända till Tyskland, löd en bulletin.

     I Tyskland var stämningen på nollpunkten. Hitler befarade att man skulle tvinga Hess att läsa upp avslöjanden kommunikéer dikterade av engelsmännen. Så blev det inte för fienden var klokare. Churchill ville bibehålla tystnade för att tyskarna skulle sväva i ovisshet. Hess genomgick noggranna medicinska undersökningar. Han led av: hysterisk amnesi, paranoid frenesi, psykiska rubbningar, hypokondri, förföljelsemani samt av mindervärdeskomplex. Han var av sina sinnens fulla bruk, men hann avvek från flertalet andra höga nazister. genom att vara mer lojal och inte så intelligent.

     Efter nazitysklands kollaps ställdes Rudolf Hess till svars inför en militärtribunal i Nürnberg Hess skådespelarkonster var så övertygande att han lyckades dupera en stor del av sin omgivning, även ett par brittiska psykiatrer som undersökte honom. Hans sista ord lär ha varit:" Jag är lycklig i medvetandet om att jag har gjort min plikt gentemot mitt folk, min plikt som tysk, som nationalsocialist och som Hitlers lojale anhängare. Jag ångrar ingenting.

     Nurnbergprocessen dömde  tolv av de anklagade till döden genom hängning. Hess fick fängelse på livstid. De sovjetiska juristerna yrkade på dödsstraff. Hess visade inte det minsta tecken på ånger. I slutet av året 1966 var han ensam kvar i fängelset Spandau bevakad av 200 soldater. Inte ens Winston Churchill tyckte det var rimligt att åldringen fick sitta kvar i fängelset på livstid. Rudolf Hess avled den 17 augusti 1987, 93 år gammal.


     Klockan är 1550 och det är +3,2gr.

    God kväll

    Pelle