Med jämna mellanrum får vi en debatt om klassisk-och modern arkitektur. Tillbyggnaden av rådhuset rev upp en folkstorm utan like, det var en frontalkrock med det nya synsättet att se på arkitekturen, det var funktionalismens genombrott.             


    Den äldre delen ritades av Nikodemus d.ä. och tillbyggnaden av arkitekt Gunnar Asplund. Det var en arkitekttävling som utgick 1 mars 1913 och första pris gick till "Andante", arkitekt Gunnar Asplund. Det är nu det stora arkitektbråket startade, de styrande var oeniga men förslaget principgodkändes ändå år 1934.

   

                                     

    Den 22 oktober 1936 revs byggnadsställningarna och ridån gick upp för en folkstorm av sällan skådat slag,  "olyckligt, "fruktansvärt", "det mest tragiska som hänt i Göteborgs senare historia". Men vad var det som upprörde allmänheten så till den milda grad?

   

                     

                    Sannolikt ett förslag som distanserades av "Andante"

     Asplunds "grepp" var att "smälta samman" den gamla delens formspråk med funktionalismens uttrycksätt. Detta var nytt, revolutionerande och för allmänheten främmande. Varje tidsepok har sin arkitektur, den nya tiden med funktionalismen hade mött den klassiska arkitekturen. Tillbyggnaden har fått ett internationellt erkännande och är uppmärksammad av världens alla arkitekter. Tillbyggnaden är en stolthet för staden och 1982 blev den byggnadsminne.

   

                     

    Tillbyggnadens interiör måste varje göteborgare ta del av för att förstå skönheten i detaljerna. Trappan är utsökt vacker.      

   Gunnar Asplund - konstnärsarkitekten med stor omsorg för detaljerna, räknas som en av de ledande arkitekterna under 1900-talet, både i Sverige och internationellt. Han har många verk på sin meritlista, tex Stadsbiblioteket i Stockholm. Han företrädde 1920-talets nordiska klassicism, han blev en av pionjärerna och en förespråkare för funktionalismen. Han var chefsarkitekt för Stockholmsutställningen 1930. Han var "konstnärsarkiten" som blev en ikon för alla yngre arkitekter.

   

                         

                                      Stadsbiblioteket i Stockholm.

    Det måste till en avrundning på denna blogg, varför inte Matteus 22:14.
"Ty  många är kallade men få är utvalda". För stadens mest betydelse projekt krävs arkitekttävlingar, helst nordiska, för stadens arkitektoniska framtid får inte slarvas bort, det vinner vi alla på.


    Klockan är 1155 och det är + 22gr. Den svalkande sjöbrisen har satt in.

    Önskar er alla en härlig sommardag.

    Pelle