Sigmund Freud lyfte fram teorien att traumatiska minnen kunde trängas bort, och han experimenterade med olika behandlingsmetoder. Patienterna återvände mentalt till barndomen och återupplevde sexuella övergrepp som de inte hade några medvetna minnen av. Freuds idé var att bortträngda minnen av sexuella övergrepp var orsaken till snart alla psykiska problem.Hypotesen fick namnet "förförelseteorin". Traumatiska upplevelser kan leda till att offret utlöser ett mentalt försvar som kallas "bortträngning" eller "dissociation" och som leder till minnesförlust. Minnena är inte åtkomliga men "kroppen minns".

   I de psykodynamiska kretsar som Margit Norell tillhörde var Freuds kunskapssyn självklar. Men vad en psykoanalytiker kan påstå är sant är inget annat än det som är rätt för dem själva. Man skall akta sig för att konstruera hypoteser som per automatik bekräftar sig själva.

   Senaste forskning visar att skrämmande,traumatiska händelser är i allmänhet starkare och mer långlivade än andra minnen. Forskningen kring soldater som traumatiserats i krig visar ingen förträngning. Soldater visar att de mycket väl kommer ihåg detaljer som de varit med om. Bortträngda minnen är inget annat än en myt.

   Hur kunde Margit Norells lärjungar överge sin förmåga till självständigt tänkande och så fullständigt underkasta sig hennes teorier,detta är för mig fullständigt obegripligt och skrämmande. Hon hade tydligen en extrem självsäkerhet och talets gåva. Hon ifrågasätter inte för en sekund att hon sitter inne med sanningen. Hon talar om hur en "riktig terapi"skall gå till men ingenstans förklarar hon hur detta skall ske. Hon ensam är invigd i en mystisk sanning som vi vanliga inte begriper. Quicks mord spelade inte en så stor roll som själva teorin. När Quicks syskon och familj förhördes hade ingen sett något som tydde på att Thomas varit utsatt för något övergrepp av något slag i hemmet. Margit viftade bort detta med förklaringen att syskonen skyddade föräldrarna eller att de trängt bort sina barndomstrauman. Hon ansåg att Thomas mord var "återgestaltningar" av tidigare övergrepp han själv utsatts för."Det som återstår för ett barn med så ohyggliga erfarenheter som Thomas,är total bortträngning och sedan återgestaltande",säger Margit Norell.

   Läkarna på Säter var övertygade om att denna återgestaltningshypotes var en realitet,detta finns ordagrant nedskrivet i journalen.Margit Norell hade nu fått ett stadigt grepp om Säters ledning. Quick belönades rikligt för att han bekräftade Margits återgestaltningsteor. Han blev en mycket betydelsefull person på Säter. Han fick massor av uppmärksamhet och matades med ökande doser av bensodiazepin,vars effekt är ungefär det samma som alkohol,så Quick genomlevde sina dagar i en skön berusning.Ibland kompletterade han med tabletter så han blev riktigt hög.

   Quick ansågs vara en seriemördare, men personalen såg honom inte som en mördare utan som "incestöverlevare" och ett offer. Han fick privata beundrarbrev från en kvinnlig psykolog som var förstummad av hans tappra sätt,att kunna överleva alla de vidrigheter han hade fått utstå i sin barndom. Det börjar gå upp för Thomas Quick att morderkännandet gav honom en livskvalité som han aldrig själv skulle kunna skapa sig utanför Säters grindar. Han funderade nu på att komma med en verklig panggrej som skulle göra honom själv,Säters läkarstab och Margit Norell för evigt berömda. Så nästa blogg heter "Thomas Quick får en idé"

 

   Källa: Dan Josefsson-Mannen som slutade ljuga.

 

   Klockan är 1000 och det är +13gr.

   God morgon

   Pelle