När en ny istid har smulat sönder Europas städer kommer pyramiderna att finnas kvar som ett spår efter vår civilisation. Det finns ett arabiskt ordspråk; "Alla fruktar tiden utan pyramiderna, de skrattar åt den".

   
Hur pyramiderna egentligen byggdes betraktas än i dag som ett av världens största mysterier. Kombinationen av ålder, höjd och byggstenarnas vikt och storlek är så överväldigande att många anser att det tillhör en dimension bortom mänsklig fattningsförmåga. Svaret har dock inget att göra med science fiction utan bottnar i  en fantastisk mänsklig prestation.

    Omkring 3100 f.Kr. enades Övre och Nedre Egypten till ett rike. Att en centraliserad kungamakt lyckades ta den världsliga kontrollen hade en logisk förklaring. Faraon hade en gudomlig status, han garanterade lag och ordning. Genom att tjäna honom kunde alla bidra till den kraft som gav harmoni och balans åt skapelsen. Man fortsatte att dyrka faraon i anslutning till graven.

  

           

                                         Saqqara-pyramiden.

    Den tredje dynastin (2750-2650 f.Kr. öppnade ny mark för grav-arkitekturen. Graven i Saqqara är världens första exempel på monumental arkitektur i sten. Kanske arkitekten Imhotep tänkte sig graven som en trappa till himlen. Sten som material var det som gällde, för evighetens arkitektur, alla andra byggnader uppfördes med lertegel.

   

             

    Den fjärde dynastin (2650-2500 f.Kr.) är den som förknippas med pyramiderna vid Giza. Övergången från trappstegs-pyramider till pyramider med släta sidor skedde under farao Snofru. Anledningen till denna förändring är inte känd, men fortfarande skulle pyramiden ses som en länk mellan himmel och jord, om detta rådde ingen tvekan.

    Med sina fyratusen femhundra år är pyramiderna våra största arkitektoniska skapelser. Redan grekerna och romarna uppfattade pyramiderna som urgamla. Men romarna hade ett förakt för en urartad och svag kultur, där pyramiderna fick stå som  en symbol för ett ansvarslöst slöseri med resurser.


         

                                                 Cheops-pyramiden.


    Men hur bar man sig åt för att kunna bygga dessa pyramider i Giza? Ja, det får bli en annan blogg ser jag.


    Klockan är 0855 och det är +17gr.

    God morgon

    Pelle


    Resan till Egypten gjordes i månadsskiftet mars - april år 1967.Platserna som besöktes vari Kairo (Giza), Luxor och Assuan. Sista dagen slog hettan till med över 40gr. men luften är torr.