Den 28 januari 2016 röstade samtliga ledamöter i kartellen ja till Västlänken. Hur motiverade de sitt ställningstagande? Hade de över huvud taget tänkt igenom problematiken, eller lät de sig bara svepas med som en fårskock? Har svårt att tro att dessa politiker inte har haft tvivel, men att ta steget och säga nej fanns inte i deras tankevärld. Att ifrågasätta kartellbildningens mål framstod som något alldeles oerhört, en handling som absolut var tabu. Denna kraft som höll medlemmarna i sitt grepp var så stark att detta måste få konsekvenser  för det fortsatta politiska arbetet.

   

                                        

   Det man kunde konstatera går helt enkelt under benämningen hjärntvätt, de följer ledarens direktiv utan att själva ha någon egen fri vilja. Det framstår därmed som en gåta hur man kan tillåta sammanslutningar som politiskt förpassar demokratin till sophögen. Någon har någon gång lyft fram detta förslag till kartellbildning i full förvissning och vetskap om vad detta skulle innebära för demokratin. Men i detta fall hade demokratifrågan ingen prioritet. Detta är ett diktatoriskt tillvägagångssätt och det vilar något av fanatism över projektet. 

   

                    
För att klara vårt mål att förpassa Västlänken till arkivets mörkaste skrymslen, måste vi tillgripa en strategi. vi måste helt enkelt bemöta denna odemokratiska kartell på samma villkor, för vi har inget val. Låt oss göra en analys.

   Samvetet framkallar en skuldkänsla vilket hör samman med relationen mellan personen och samhället. Skuldkänslan kan bero på något man underlåtit sig att göra, så det uppstår en inre konflikt som ger skamkänslor. I detta fall att förstå tunnelns konsekvenser för staden. Men det finns försvarsmekanismer som förtränger verkligheten. Man skyddar sig och intalar sig själv att det löser sig nog. Man skyddar sig från ångest genom att lägga skulden på ledaren. Alla människor använder sig av psykologiska försvarsmekanismer då trycket blir ohanterligt, då sanningens minut inställer sig, som tex vid en votering. Innan man trycker på ja-knappen säger man till sig själv, "Västlänken kan omöjligt vara fel då så många höga chefer har givit sitt samtycke". Man anpassar sig till verkligheten, vilket i detta fall är detaljplanen för Västlänken.

   Människor anpassar sig för att kunna fungera i samhället och att försvara sig inför den sociala omvärlden, som i detta fall inte är något annat än kartellbildningen. Man förnekar inför sig själv att det kan uppstå felaktigheter, vilket inte är något annat än självbedrägeri för individen tränger bort obehag, ångesten finns kanske kvar, men individen blundar inför de egna känslorna, "för jag äger inte ärendet, det ligger nu i händerna på Sveriges främsta experter som aldrig kan ha fel".

    Västlänkskartellen är en sekt som inte lyssnar, oavsett vilka felaktigheter som än påvisas. Denna sekt kommer aldrig någonsin erkänna att fel har begåtts. Gårdalänken är ett jämförelsealternativ som lyfter fram Västlänkens vansinnigheter. Därmed är det inte sagt att det är just detta trafikalternativ som skall ersätta Västlänken. Det är en helt annan fråga som blir aktuell först när Västlänken är borta.

    

                                         

   Vi som vill skona Göteborg har en möjlighet att vädja till människorna som har förnuft och samvete. "Kartellen- Skona Göteborg" är lösningen på detta problem. Den "dränerar" dessa partier som ingår Västlänkskartellen. De som röstade ja den 28 januari, kommer i valet 2018 att besinna sig då tiden arbetar för nätverket  "Skona Göteborg". Det är naivt att tro att samtliga Västlänksfanatiker skulle bli klokare, detta kan vi nog bortse ifrån. Tre partier skall ingå i den nya kartellen, vilket kommer att utgöra den politiska motvikt som förpassar Västlänken till papperskorgen. Vi skall fortsätta med vår skoningslösa "artilleribeskjutning" mot tunnelns vansinnigheter, det skall höras ända upp till regeringen. Våra ekonomiska medel skall användas för att köpa in experter som smular sönder maktens argumentering. Överklagandet skall förhindra en byggstart före 2018. Flygblad skall skickas ut till invånarna, som på ett enkelt sätt upplyses om vad som verkligen kommer att hända. Strategin och vårt mål ligger nu klart framför oss, så i slutspurten kommer nätverket Skona Göteborg att vinna en klar seger.

   Sanningen segrar alltid till slut.


   Klockan är 1515 och det är +8gr.

   God middag

   Pelle