Rubriken medför att demokratiska principer och inte minst rättigheter måste övervägas då statens säkerhet är i fokus. SÅ länge vi har haft statliga maktstrukturer har aktörer funnits i kulisserna med uppdrag att förse "den agerande fursten" med hemliga underrättelser och uppdaterad information. Vi får gå tillbaka till en av renässansens större tänkare, "sir Francis Bacon, som sa: kunskap är makt. Det gäller att förstå, att tillgången till ett ständigt uppdaterat underrättelsematerial om vad som händer i riket och dess geografiska närhet.

 


     Det gäller att hålla statens fiender och den inhemska befolkningen under kontroll. Bristande kunskap är väsentligt mer skadligt för statens säkerhet än något annat hot. Det gäller att ha förmågan att kunna se "intriger och faror i mörkret" Hemlig statlig övervakning och censur blir essentiella redskap i kampen mot allestädes närvarande hot. Det gäller att bygga upp ett nätverk av spioner, angivare, brevspioner och kodknäckare. Det var Elisabeth I som byggde upp övervakningsapparaten där trilskande objekt fördes med automatik till Towerns sträckbänk. Det ar på detta sätt man avslöjade sammansvärjningen mot drottningen och den spanska -franska invasionen mot de brittiska öarna och en återgång till katolicismen.

 

En bekymrad Palme. Verkligheten stämde inte med hans tal om demokrati och insyn.

     IB-affären handlade om underrättelseorganisationen som inte fanns. Med agenter i Östeuropa , samarbete med USA, infiltrerade fackföreningar, FNL-grupper, och politiska partier, affärernas tid. Svenska folkets åsikter hade registrerats i- samarbete med LO och chefen för IB spelade tennis med Olof Palme. Journalisterna Jan Guillou och och Peter Bratt blev Palmes hatobjekt.

     Övervakningen fortsätter. Nu övervakas dina mail och din e-post, för socialdemokratin tänker inte ge upp makten utan strid.


     Det är natt, det är mörkt

     Du är övervakad

     Pelle

 .