I alla historiska sammanhang har "de svarta kabinetten" jagat efter hemligheter i de informationsflöden som alstrats av olika grupper i deras kontakter med omvärlden. Av banala uppgifter på tex Facebook kan man dra långtgående slutsatser om människornas politiska hemvist och inställning till statliga myndigheter. Detta material kan användas i samband med reklamkampanjer eller i politiska valprocesser, detta benämns som "övervakningskapitalism" - The age of Sureillance Capitaism. Det gäller att komma över personuppgifter som världens internetanvändare sprider. Googles VD uttryckte sig på detta vis i sitt försvar för sin verksamhet: "Om du har någonting som du inte vill att andra skall känna till, så är detta något som du förmodligen inte borde ägna dig åt". De digitala teknologierna är naturliga ohejdbara urkrafter.

    


     Kunskap är makt och hemligheter har alltid varit en förmån för furstar, kungar, kyrkor och statliga ämbetsverk "Arcanna imperii", statens och härskarkonstens hemligheter. Alla andra hemligheter har alltid utgjort ett hot mot samhällspyramidens topp, så även i dagens Sverige.

     Vi lever i övervakningskapitalismens tidsålder. Den nya tidens "teknologijättar" har skaffat sig en mycket stark maktposition genom att behärska den digitala infrastrukturen för sina kampanjer som exempel 50 till 90 miljoner globala Facebooksanvändare redovisar genom att använda "gillaknappen". Det gäller att tjäna pengar på människans personuppgifter, skapa modeller för att kunna förutsäga och påverka framtida beteenden för stora grupper människor.

     I samband med corona-virusets härjningar har den statliga övervakningen trappats upp. Polis och säkerhetstjänst har samlat in data från invånarnas mobiltelefoner och e-post. Det gäller att kartlägga medborgarnas rörelsemönster i syfte att begränsa  virusets spridning. I Sverige har det debatterats om denna övervakning är motiverad i en modern demokrati När CIA-agenten Edward Snowdon och "The Gaardian" läckte information om detta kreverade debatten. Detta var ett synnerligt pinsamt avslöjande för Barack Obamas administration att avlyssna sina allierade."Bad guys are eerywhere; good guys are somewhere." EU-domstolen deklarerade att detta var oförenligt med stadgan om EU:s grundläggande rättigheter. Det gällde främst skyddet a privatlivets helgd. Den svenska regeringen struntade i EU-domstolens utspel, men kammarrätten har i ett fall konstaterat att unionsrätten vägde tyngre än den nationella lagstiftningen.

     Case closed.


    Hälsning

    Pelle