En gud är en mäktig varelse och ofta föremål för dyrkan. Inom flera religioner där guden har starka band till statsmakten förekommer uppfattningen att den politiske statschefen är gudomlig. Vi hade romarriket med sin kejsardyrkan och Egypten med sina faraoner. Ett modernt exempel är kulten av Nordkoreas King II Sung. Sverige har sin Olof Palme (S).

     Vissa sanningar får stå tillbaka för att inte rubba människors tro på de egenskaper som en gud måste besitta, så vad förträngdes beträffande Olof Palme? Värnade han inte om Sveriges nationella integritet? Var han beredd att gå längre beträffande eftergifter till Moskva? Olof Palme blev till slut en obekväm person både för Nato och Sovjet, därmed även för det socialdemokratiska partiet, så han måste försvinna. Han spelade ett spel på den yttersta knivseggen mellan öst och väst. Han var fången i sin självutnämnda roll som Tredje världens Messias. Han spelade ett gigantiskt machiavelliskt dubbelspel som inte många begrep och han njöt av att spela denna roll, han briljerade med sina utspel och sin intelligens.

    Det är beklagligt att människor med vetskap och kunskaper tiger. Rädslan för att mista sin position i samhället kan bli förödande för sanningen. Centralt placerade socialdemokrater försvarade sin tystnad på följande sätt: "Det svenska folket är inte moget för sanningen och risken är dessutom stor att vi förlorar makten. "Rikslarmet fördröjdes medvetet och inget larm gick ut till försvaret och militären. Man åsidosatte vedertagna rutiner på brottsplatsen och man skaffade sig full kontroll över vad som lyftes fram i "Palmerummet" Direktiv utgick från Sveriges ledning att spår som kunde tyda på inblandning från andra länder skulle lämnas därhän som tex Sydafrikaspåret eller USA:s eventuella inblandning (Nixon avskydde Palme, that asshole in Sweden).

     Detta slut på Palme-affären var logiskt. Man kan inte tiga i 34 år och därefter trolla fram en mördare ur garderoben. Men mordet på Olof Palme, detta trauma kommer att fortsätta för sanningen kommer alltid fram även om det tar lite tid.


     Klockan är 0610 och det är +18,3gr. Sommaren har anlänt.

     God morgon

     Pelle