Nordkoreas attityd har sina rötter i delningen av Koreahalvön. Både nord-och syd har en återförening som mål men då Nordkorea skaffat sig kärnvapen har spänningen ökat. Landets unge ledare Kim Jong-Un har strävat att stärka sin makt sedan han tog över ledarskapet efter fadern år 2011 och nord utgör nu världens sista stalinistiska stat. Nordkoreanerna vet inte om vad som händer i omvärlden och detsamma gäller för landet där de bor där brott mot mänskligheten är vanligt förekommande.                      

        Alla skall ha något att vinna på en förändring först då kan den genomföras.


       Vid 38:e breddgraden möttes Sovjets militära styrkor och USA:s allierade, två oförenliga ideologier som båda gjorde anspråk på herravälde och ett krig skulle bli globalt. Ärendet lyftes upp i FN och resultatet blev följande: I maj 1948 utropades Republiken Korea i söder och i september samma år bildades Demokratiska Folkrepubliken Korea i norr. I juni 1950 gick Nordkorea till anfall och därmed hade Koreakriget startat och FN stämplade omedelbart Nordkorea som angripare. Den 27 juli 1953 slöts ett stilleståndsavtal efter att konflikten krävt närmare två miljoner dödsoffer, därefter har nord -och syd gått skilda vägar. Politiskt hamnade Nordkorea i en kommunistisk absurd personkult och mitt i misären så  prioriterade regimen de militära utgifterna.

      En växande reformrörelse i Sydkorea,som leddes av studenter, trotsade man regimens lagar och förbud  rörande kontakt med Nordkorea. Under president Jimmy Carter avlägsnades hundratal kärnvapen från Sydkorea. Han tog därmed ett första steg till avspänning. När sedan FN ville inspektera anläggningarna i norr för framställning av plutonium till kärnvapen sade Nordkorea blankt nej. 

     Spänningen har ökat mellan USA och Nordkorea. Barack Obama gjorde vissa försök att förbättra relationerna men misslyckades. USA skramlade ordentligt med sina vapen och gjorde sina årliga militärövningar som inte på något sätt kunde misstolkas. Nordkorea hotade med hämnd i stor skala. Raketer med misilspetsar riktades mot en ö tillhörande Sydkorea och man hävdade att långdistansraketer skulle kunna nå USA:s fastland. Trump har aviserat att ett militärt angrepp på Nordkorea inte kan uteslutas då kärnvapenbestyckade missiler kan nå USA:s fastland. Kim Jong-Un håller fast vid kärnvapen - strategin för att kunna legitimera sin makt och för att behålla greppet om en hungrande och missnöjd befolkning.

      Korea är en krutdurk då det räcker med att någon av misstag skickar iväg en missil som innebär att USA är tvunget att leva upp till sina löften att agera och vedergällningen är då ett faktum. USA har makt att genomföra en förändring, se till att få till stånd ett fredsfördrag. Men de är måttligt intresserade för då blir det svårt att motivera  sina stridskrafters närvaro i området. USA är ett världsimperium vilket kräver kontroll.


     Klockan är 0610 och det är +7,1gr

     God morgon

     Pelle