För en politiker har det alltid varit självklart att utnyttja konsten för att få legitimitet i sina handlingar. Goebbels jämförde konsten med sitt partis politik och han uttryckte sig så här:" Vi som formar den moderna tyska politiken känner oss som konstnärer". Nazisterna betraktade en del konst som "degenererad" som behövdes rensas ut och förstöras för den kunde vara farlig. Felaktiga tankar kunde smitta av sig från konstverket till betraktaren. I mars 1939 så brändes nära fem tusen konstverk som plockats ut ur tyska muséer. Men med renlärigheten var det inte så allvarligt för man sålde verken till utlandet, till den högstbjudande.


                   

                     Himmler överlämnar en tavla på Hitlers födelsedag.

   Nazisterna stal konst. En hemlig konstsamling upptäcktes hos Cornelius Grulitt i München. Han sålde en tavla då och då som hade samlats ihop av hans far som på order av Goebbels sålde stulna verk utomlands. Judar som flydde tvingades att "sälja" sina konstverk långt under värdet. På alla ockuperade områden plundrade tyskarna muséer, privatsamlingar och institutioner. Hitler, Göring och Himmler hade var sin organisation och de tävlade sinns emellan för att komma först. Konkurrensen dem emellan lär ha varit hård.

   Hitlers favoritstad Florens utsattes inte för någon större förstörelse mer än broarna, Ponte Vecchio sparades. Konsten däremot var försvunnen. De flesta konstverken har sedan återfunnits i saltgruvor som Altausse och Merkers.

  
                   

          Här ligger nazitysklands guldreserv samt många fina konstverk.

 

   När de allierade efter kriget återfann konstverken kunde de inte lösa återlämningsfrågan utan de lämnade över verken till det land som hade bestulits. Respektive land fick sedan göra vad de ville med konstverken. I mitten på 1980-talet började de stulna konstverken uppmärksammas, för lite cyniskt uttryckt, så var nu offer och skyldiga döda. Så nu började en ny huggsexa.

   Hitler hade konstnärsdrömmar och ville bygga ett muséum i hemstaden Linz. Hitler övergav aldrig sina drömmar om ett eget muséum. Han hade dessa tankar i huvudet de sista dagarna innan han tog sitt liv i bunkern i april 1945.

 
                            

   Från konststäder som Amsterdam, Bryssel och Paris hade åtskilliga tåglaster med plundrat gods förts till Tyskland och trafiken blev riktigt intensiv när nederlaget närmade sig. I belgiska Brügge stal man en madonnastaty av Michelangelo som fraktades sjövägen till Tyskland. Efter krigsslutet återfanns den i saltgruvan Altausse i Österrike som var en av nazisternas största skattgömmor. Nazisterna försökte spränga gruvan så att den ovärderliga konsten inte skulle falla i de allierades hände men de misslyckades. I samma gruva fanns också den kända altartavlan från den belgiska staden Gent.

  


                             

                             Hitler och Göring gör upp om en målning.

   Det har alltid stulits konstverk och antikviteter i krig, men aldrig har det genomförts så metodiskt som under nazisttiden. Tyskarna har alltid varit duktiga på att organisera och med en Führer som var konstintresserad så blev resultatet därefter. Under trettioåriga kriget gick det också vagnslaster med värdefulla föremål hem till Sverige. Gustav II Adolf brände, dödade och stal också efter bästa förmåga. Men det är så länge sedan så det är bortglömt.

  


                               

                                          Vilken väljer Du?

 

   Källor:     "The rape of Europé"- Lynn H Nicholas

                  "Monuments Men"-Robert M Edsel

                  "Plundrarna"-Anders Rydell

       

 

 

   Klockan är 1510 och det är +5gr.

   God kväll

   Pelle