Göteborgs makthavare har genom sitt förakt för demokratins spelregler tvingat invånarna att själva skaffa sig de ekonomiska resurser som är nödvändiga. Man har förvägrat invånarna en oberoende granskningskommission under motiveringen att den är överflödig. Detta  unika steg som nu tagits från invånarnas sida är ett rop på hjälp för att undvika en framtida ekonomisk katastrof för staden. En handling för att skona staden från att oersättliga kulturhistoriska världen skall gå till spillo. Detta är en handling för att med kraft stoppa Västlänken, och för detta krävs det ekonomiska resurser. Låt oss studera USA där politisk makt och pengar alltid har intimt varit förknippade med varandra                                 

   USA:s högsta domstol bestämde att det är inte pengar utan yttrandefriheten som har den högsta makten. Regler som syftade till att begränsa pengarnas makt undanröjdes emellertid i två kontroversiella utslag. Varje valår besannas spådomarna att valet  kommer att bli dyrare än någonsin. År 2012 uppgick den totala kostnaden  för president-och kongressval till ca 41 miljarder kronor. Årets val kommer att uppgå till ca 50 miljarder kronor.

   Pengar i amerikansk politik är inget nytt. En politiker sa: Det är två saker som är viktiga i politiken. Det ena är pengarna.....och jag minns inte den andra. Efter Watergate infördes ett tak hur mycket en enskild väljare får skänka. Men pengaflödena har en otrolig förmåga att hitta andra vägar. För de som kandiderar gäller det således att ragga pengar hela sin vakna tid.

   Det är en mycket liten del av befolkningen som är aktiva och som ger ut miljontals dollar för att försöka påverka valutgången. Naturligtvis förväntar sig dessa företag eller föreningar att så småningom få utdelning på sin generositet. Men många väljer ändå den traditionella metoden att genom personliga kontakter och telefonsamtal nå ett politiskt resultat.

   Pengarna ökar risken för smutskastning, så den negativa kampanjen stegras hela tiden. Att köpa reklamtid i TV är ett säkert sätt att snabbt få ett resultat, vilket även vi i Göteborg har möjlighet till.

   Det är en större del av befolkningen i USA som deltar aktivt i politiken jämfört med Sverige. De blågula partierna har mist en miljon väljare sedan 1980-talet och detta sätter naturligtvis sina spår. Kritikerna i USA:s samtliga politiska läger anser att det politiska systemet har en smak av korruption.                    

                                                Vi har inte fel

   Göteborg har sedan en tid tillbaka ett klart inslag av korruption. Genom bildandet av denna politiska kartell har man klart tagit steget fullt ut och medvetet minskat det demokratiska inflytandet. Genom inhyrda konsulter och experter upprätthåller man kontrollen över invånarnas åsikter. Detta leder till att invånarna betalar för något de i princip inte vill ha. Detta luktar väldigt illa, och man kan fråga sig vad utgången skulle bli i en juridisk process.

   Invånarna i Göteborg är i underläge. De måste själva bekosta den expertis som är nödvändig för att kunna bemöta makthavarnas enorma slagkraft. Därmed är den politiska situationen absurd. Men detta är den handling som måste vidtagas för det finns inget annat val då orden inte har räckt till. Makthavarna lyssnar inte, de är förblindade av politisk prestige.

   Nätverket Skona Göteborg är en handling som klart skiljer sig från det som händer i det stora landet i väster. Det är en punktinsats, klart definierad. Den riktar sig till hyresgäster, fastighetsägare och butiksägare. Den riktar sig till de invånare som känner ett ansvar för stadens identitet oavsett politisk tillhörighet. Så att stötta Nätverket Skona Göteborg är en logisk följd av de politiska omständigheterna. En hjälp till att det blir ekonomiskt möjligt att anlita den bästa expertis som finns att tillgå. Hjälp till att förse invånarna med saklig information som motvikt till den glättade propaganda som skickas ut av Västlänkskartellen. Västlänken får helt enkelt inte genomföras, den största katastrofen i Göteborgs historia.                           


   Klockan är 0700 och det är +2,0gr.

   God morgon

   Pelle