Det är dags för ett nytt tema. Idéen om ett Europas Förenta Stater är sannolikt död.Det fungerade i USA men det fungerar inte i Europa, för skillnaden mellan länderna är alldeles för stor. Hur skall efterlevnaden av EU säkerställas om medlemsländerna åberopar undantag  med hänsyn till nationell suveränitet? Hur skall maktfördelningen se ut mellan länderna? Vad kommer Sverige att få offra för bekostnad av det gemensamma? Detta kommer inte att fungera.

  

             

    En nationalstat är: "en geografisk avgränsad stat vars befolkning i stort sett har samma härstamning, språk och kultur". Norge är ett exempel, där strävan till självständighet innebar att man bröt sig ur unionen med Sverige år 1905, landet är inte heller med i EU. En nationalstat har sin grund i en historisk forntid, så om ett nationsbygge skall lyckas så förutsätter detta en kollektiv identifiering med statens nation.

   

                    

    Sedan 1990-talet har tanken om nationalstaten mer eller mindre ersatts av globalisering, mångkulturstaten, eller etnisk och religiös pluralism. Nationalstaten Sverige upprätthåller de värden som är unika för landet Sverige, det är detta som vi skall vara måna om att bevara och arbeta för att stärka.

     

                  

    Den politiska vänstern är negativ till allt nationalistiskt. Vänsterrörelsen har sedan 60-70 talet präglats av internationell solidaritet, där socialdemokratin har intagit en ledande position. Socialister  är "arbetarklassen" och marginaliserar därför ett område som definieras av språk, geografi och historia. Men vänstern är inte alltid konsekvent, man stöder ett fritt Katalonien i Spanien och att Kurderna skall ha självstyre. Vänsterrörelsen anser att nationalstaten möjliggör rasistiska rörelser, man sätter likhetstecken mellan nationalism och högerextremism. Detta måste besvaras, detta måste motarbetas.

    

                                

    Att stämpla sina motståndare som potentiella nazister är för sossarna ett fult grepp som slår tillbaka mot dem själva, (läs bloggen om socialdemokraternas bruna förflutna). Deras agerande under kriget talar sitt tydliga språk. Att stämpla ett stort J i judarnas pass var bara en åtgärd som föll Hitler i smaken. När sossarna på första maj skanderade "Krossa sionismen" reagerade inte Stefan Löfven, inte tillstymmelse till ursäkt, för hans parti har antisemitiska rötter, han kritiserar extremismen i Europa men blundar för det som sker i hans eget parti i Sverige. Detta är ett agerande som luktar väldigt illa.

    

                   

    Socialdemokraterna kommer att attackera M, SD och KD för deras bristande klimat engagemang. Wallström med sin erfarenhet som f.d. miljökommissionär i EU kommer att lägga hela sin tyngd i denna fråga, men socialdemokratin har blivit en koloss på lerfötter, de har inte längre någon vision om framtiden för Sverige, de flyr in i EU:s överstatliga famn, socialdemokratin har med andra ord regerat färdigt i Sverige. Vi skall se till att värna om Sverige, för detta land är vårt land.


    Klockan är 1730 och det +20gr.

    God middag

    Pelle