När Isabella av Kastilien och Ferdinand av Aragonien gifte sig 1469 lade de grunden till en stormakt. De styrde målmedvetet mot ett kristet rike, de besegrade morerna och införde inkvisitionen. Isabella var en stark målmedveten kvinna och totalt orädd inför utmaningar.

   Den 13 december 1474 tog den 23-åriga Isabella makten i kungariket Kastilien genom en statskupp. Hon utropade sig till landets drottning, trots att hennes rätt till tronen var långt ifrån självklar. Isabellas halvbror kung Henrik försökte få henne bortgift med en rad olika friare, men detta gick inte. Hon tog kontakt med påven och fick dennes tillstånd att gifta sig år 1469 med den jämnårige Ferdinand mot kung Henriks vilja. Isabella beskrivs som en nitisk och intelligent administratör. Ferdinand hade uppfostrats till krigare så de tyckts ha kompletterat varandra bra.

   Med religionen som enande faktor inledde paret ett krig mot alla avvikelser mot vad de uppfattade som den rena katolska tron. Det moriska väldet som på 700-talet innefattade nästan hela Iberiska halvön hade steg för steg återerövrats av kristna härskare. Det enda området som lydde under muslimerna var kungadömet Granada där Nessid-dynastin härskade sedan 1200-talet. År 1482 inledde Isabella och Ferdinand ett anfallskrig där de succesivt erövrade städerna i det moriska riket. Ferdinand hade hand om trupperna medan Isabella skötte finanserna. Efter tio år av blodiga strider tvingades emiren Boabdil i Grenada att kapitulera. Den 2 januari 1492 tågade Isabella och Ferdinand in med ett praktfullt följe och bosatte sig i slottet Alhambra och gjorde om huvudmoskén till en kyrka.

    
                          

                                       Christofer Columbus

   Bland åskådarna fanns den genuesiske sjöfararen Christofer Columbus som efter en tids övertalning av Isabella fick henne att sponsra projektet att segla västerut för att upptäcka Asien. Det blev istället upptäckten av Amerika, vilket ledde till erövringen av Sydamerika. Spanien skulle sedan under flera hundra år vara den ledande nationen västerut.

   Under den moriska blomstringstiden så levde kristna, muslimer och judar i en någorlunda fredlig samvaro. Men efter den kristna erövringen så ökade spänningen mellan grupperna. Inkvisitionen innebar en terrorvåg av angiveri, tortyr, framtvingande bekännelser och avrättningar. Bakom allt detta låg även ekonomiska motiv. Religionsfriheten som utlovats av Isabella försvann.

   Ferdinand och Isabella hade nu lagt grunden till en spansk stormakt. Medan Ferdinand var involverad i krigen på italienska halvön så vacklade Isabellas hälsa. Hon avled den 26 november 1504. Ferdinand avled den 23 januari 1516 och båda ligger begravda bredvid varandra i Granadas katedral.

  
              

                      Oljemålning 1878 av Francisco Pradilla Ortiz.


   Isabella sitter på den vita hästen och hon har kronan på huvudet. Ferdinand står bredvid och håller hästen. Till vänster i bild har vi Boabdil som håller nycklarna till staden som skall överlämnas. Det är ingen tvekan om att Isabella var den starka och dominerande av de två.

  
                         


   Rubriken och begreppet "Morens sista suck" kommer från tillfället då Boabdil, den siste moriske härskaren, lämnade Alhambra efter Granadas belägring. Han lär ha vänt sig om och betraktade sitt palats med tårar i ögonen. Hans elaka mamma lär ha sagt följande: " Du gråter som en kvinna över det du inte kunde försvara som en man". 

   År 1984 upptogs Alhambra och Albaicin på Unescos världsarvlista.


   Klockan är 1430 och det är +12gr.

   God middag

   Pelle