En regering måste kunna uppvisa etiska riktlinjer, man skall föra ett krig mot girighet och smussel. Det måste bli en förändring för att kunna hålla en kompasskurs i en komplicerad värld. Det gäller att inta en ökad moralisk resning.

    Den 11 januari förändrades det svenska politiska landskapet då alliansen avvecklades. Januariöverenskommelsen blev ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Det uppstod ett tomrum som vi inte förstod. Kristdemokraterna har enligt uppgift tänkt och planerat och därmed tagit ett steg framåt.                          


    Deras politik står fast i den kristdemokratiska värderingen och det är detta vårt land behöver, ett parti med moralisk resning. Det behövs etiska riktlinjer, med en kompass som håller det svenska skeppet på rätt kurs i ett samhälle som har blivit komplicerat. Kristen etik är den värdegrund som samhället vilar på. Den egna historiska identiteten är en förutsättning för att kunna förstå människor med en annan religiös och kulturell bakgrund. Sverige behöver riktlinjer i ett mångkulturellt samhälle. Vi skall öppet våga kritisera och erkänna folkmordet på de kristna i Mellanöstern. Vi skall aldrig tillåta att en annan religion intar en andlig överhöghet som islam förespråkar. Det blir således omöjligt med böneutrop dygnet runt.Varje människa är unik men behöver gemenskap med andra för att kunna utvecklas. Familjen blir därför den viktigaste gemenskapen. Solidaritet utgår ifrån begreppet- allt vad du vill att människorna skall göra mot dig ska du också göra mot dem.

                               


    
Politiken förändras ständigt så varje tid tvingas anpassa sina krav för att hålla demokratin levande. De politiska partier som inte har någon melodi i sin repertoar, anpassad till läget,  faller ihop, och de förstår inte varför. Ebba Busch Thor (KD) var klok och djärv. Hon lyssnar på samtliga partier, även SD, och därmed bröt hon isen. Sverige behöver i dag en enighet i värderingsgrunden, en stark person som symbol för moralisk resning. Det verkar som om svenska folket börjar förstå detta enkla faktum.


    Klockan är 0215 och det är +6,2gr.

    God natt eller god morgon

    Pelle